Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zapowiedzi wydawnicze

red. Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skowrońska-Pućka, Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne
Lucyna Staniszewska, Instytucja zajęcia stanowiska jako forma współdziałania w stanowieniu i stosowaniu prawa. Studium z zakresu prawa materialnego i postępowania administracyjnego
Radosław Piętka (przekład, opracowanie i wstęp), Zwieńczenie dzieła Vera Christiana Religio Emanuela Swedenborga
Maciej Guźniczak, Portret odwzajemniony
Magdalena Jaszczyk-Grzyb, Mowa nienawiści ze względu na przynależność etniczną i narodową w komunikacji internetowej. Analiza porównawcza języka polskiego i niemieckiego
Aleksandra Boroń, (Prze)trwanie przeszłości w trans kulturowych przestrzeniach
Małgorzata Rutkiewicz-Hańczewska, Poznań w nazwach, nazwy w Poznaniu
Sonia Wawrzyniak, Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z ADHD w przestrzeni edukacyjnej i społecznej
Wojciech Otto, Grzegorz Ziółkowski, The Paper Bridge: Contemporary Film and Theatre Interconnections Between Japan and The West
Izabela Rudzka, Przestrzeń i czas w malarskim przekazie historii

Elementy 11 do 20 26 całkowita

Pokaż na stronę
Zapisz się