Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Analiza matematyczna, część II

 • Dostępność: dostępny
 • ISBN: 83-232-1438-7
 • Kategoria: OUTLET, Matematyka
 • Data wydania: 2004
30,00 zł

Podręcznik zawiera II część wykładów z analizy matematycznej dla studentów I roku fizyki (treść wykładu w semestrze letnim: ciągi i szeregi funkcyjne, teoria różniczkowania funkcji wielu zmiennych, elementy teorii równań różniczkowych zwyczajnych, układy równań liniowych, teoria Lebesque'a). Podręcznik zaopatrzony jest w praktyczne ćwiczenia oraz spis literatury.

 • Przedmowa Przedmowa do wydania drugiego

 • Rozdział 7. Ciągi i szeregi funkcyjne

  • 7.1. Zbieżność punktowa
  • 7.2. Zbieżność jednostajna
  • 7.3. Zbieżność jednostajna a ciągłość
  • 7.4. Zbieżność jednostajna a całkowanie
  • 7.5. Zbieżność jednostajna a różniczkowanie
  • 7.6. Szeregi potęgowe
   • 7.6.1. Definicja szeregu potęgowego. Promień zbieżności
   • 7.6.2. Funkcja wykładnicza i funkcje trygonometryczne
   • 7.6.3. Własności sumy szeregu potęgowego
  • 7.7. Szeregi Fouriera
   • 7.7.1. Szereg Fouriera. Wzory Eulera-Fouriera
   • 7.7.2. Zbieżność punktowa szeregu Fouriera
   • 7.7.3. Sumowanie szeregu Fouriera metodą średnich arytmetycznych
   • 7.7.4. Zamkniętość układu trygonometrycznego
   • 7.7.5. Zbieżność jednostajna szeregu Fouriera
   • 7.7.6. Postać zespolona szeregu Fouriera Ćwiczenia

 • Rozdział 8. Różniczkowanie. Funkcje wielu zmiennych

  • 8.1. Podstawowe definicje
  • 8.2. Podstawowe twierdzenia
  • 8.3. Pochodne cząstkowe
  • 8.4. Pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Wzór Taylora
  • 8.5. Ekstrema funkcji wielu zmiennych
  • 8.6. Pewne pojęcia geometryczne związane z funkcjami wielu zmiennych
   • 8.6.1. Wykres funkcji i współrzędne krzywoliniowe
   • 8.6.2. Płaszczyzna styczna do wykresu funkcji
   • 8.6.3. Wektor normalny i wektor styczny

 • Rozdział 9. Całki zależne od parametru

  • 9.1. Całki właściwe zależne od parametru
  • 9.2. Całki niewłaściwe zależne od parametru
  • 9.3. Funkcje beta i gamma Eulera Ćwiczenia

 • Rozdział 10. Równania różniczkowe

  • 10.1. Pojęcia wstępne 10.2. Interpretacja geometryczna całkowania równania
  • 10.3. Równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych
  • 10.4. Równanie różniczkowe jednorodne
  • 10.5. Równanie różniczkowe liniowe pierwszego rzędu
  • 10.6. Twierdzenie Banacha o kontrakcji
  • 10.7. Istnienie i jednoznaczność rozwiązania zagadnienia Cauchy 'ego
  • 10.8. Przedłużanie rozwiązań
  • 10.9. Układy równań różniczkowych liniowych
  • 10.10. Układy równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach
  • 10.11. Równania różniczkowe wyższych rzędów
  • 10.12. Równania różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach
  • Ćwiczenia

 • Rozdział 11. Teoria Lebesgue'a

  • 11.1. Rodziny zbiorów 11.2. Funkcje zbiorów
  • 11.3. Miara Lebesgue'a
  • 11.4. Funkcje mierzalne
  • 11.5. Funkcje proste
  • 11.6. Całka
  • 11.7. Twierdzenia o przechodzeniu do granicy pod znakiem całki
  • 11.8. Porównanie całek Lebesgue'a i Riemanna
  • 11.9. Całkowanie funkcji zespolonych
  • 11.10. Twierdzenie Fubiniego
  • 11.11. Definicja i przykłady przestrzeni Banacha
  • 11.12. Przestrzenie Lp
  • Ćwiczenia

 • Literatura
 • Skorowidz symboli
 • Skorowidz nazw
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Analiza matematyczna, część II
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie II poprawione i rozszerzone
ISBN 83-232-1438-7
Liczba stron 286
Liczba arkuszy wydawniczych 20,00
Format [cm] 17, 0 x 24, 0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się