Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

"(...) pod koniec 2019 roku stoję na granicy dwóch światów akademickich. Jeden to świat tradycyjny, który ukształtował zarówno moją tożsamość profesora-naukowca, jak i tożsamość nauczyciela akademickiego. Drugi to świat kolejnych nowych regulacji prawnych, które tworzą nową rzeczywistość polskich uniwersytetów – co przynosi konieczność pewnej rekonstrukcji mojej tożsamości, zarówno w odniesieniu do nauki,jak i dydaktyki. Funkcjonowanie w dwóch rzeczywistościach (i pełnienie w nich przez dekady wielu odpowiedzialnych funkcji akademickich): owej tradycyjnej i tej „nowej” pozwala mi na – jestem o tym przekonany – „jasne spojrzenie”. Byłem/jestem wewnątrz/na zewnątrz obydwu tych rzeczywistości i potrafię się w nich odnaleźć. Rozumiem logikę każdej z nich.

Książka, w zamierzeniu poświęcona głównie pasji uprawiania nauki, w trakcie pisania „modyfikowała się”; powstały w moim umyśle nowe pola problemowe, które są zobrazowane w kolejnych jej rozdziałach. Ale jednak zdecydowałem się zachować w tytule pojęcie pasji, bowiem to właśnie pasja jest jej głównym i optymistycznym bohaterem – nawet jeśli niekiedy tylko domyślnym".

Wstęp

1 Pasja, emocje i piękno w nauce

2 „Niewidzialny koledż”, rola dyscyplin naukowych i kultura koleżeńskości

3 Wolność akademicka, kolegialność i odpowiedzialność

4 Książka jako „złoty standard” w naukach humanistycznych i społecznych

5 Książka papierowa/digitalna: konfrontacja merytoryki i estetyki

6 Uprawianie nauki i dwa typy stratyfikacji naukowców: biograficzny status versus formalna ewaluacja

7 Kariera naukowa, władza i epistemiczne społeczności

8 Wiedza naukowa – „czysta” versus użytkowa. Status nauk humanistycznych

9 Naukowcy, władza wskaźników i rywalizacja

10 Menedżeryzm, biurokracja i kontrowersje wokół statusu profesury

Zakończenie: o pasji uprawiania nauki

Bibliografia

Nota o Autorze

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book, otwarty dostęp
Język polski
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-3683-2 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236832
Liczba stron 178

Produkty powiązane

Zapisz się