Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Anna Mańkowska ORCID Logo

dr Anna Mańkowska - jest adiunktem w Pracowni Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Doktorat obroniła w 2013 roku, w którym badała przemiany edukacji i wartości społeczno-kulturowych w Norwegii. Jest autorką monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych w języku polskim, angielskim oraz chińskim dotyczących edukacji, wychowania i przemian społecznych w Chinach, Norwegii oraz Polsce. Współredaktorka kilku monografii naukowych. W 2017 roku odbyła staż podoktorski na Beijing Normal University w Institute of International and Comparative Education w Pekinie. Jest badaczką w międzynarodowych projektach naukowych, stypendystką Rządu Chińskiego. Na wydziale macierzystym prowadzi dydaktykę z pedagogiki porównawczej w języku polskim i angielskim. Główne zainteresowania badawcze oraz zawodowe: pedagogika porównawcza, kulturowe uwarunkowania edukacji, kształtowanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży.
(Dane: 2021)

dr Anna Mankowska - PhD, is an assistant professor in the Laboratory of Comparative Pedagogy in the Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University, Poznań. She defended her PhD thesis in 2013, in which she researched transformations in education and socio-cultural values in Norway. She is the author of monographs, several dozen scientific articles in Polish, English and Chinese on education, upbringing and social transformations in China, Norway and Poland. She is co-editor of several scientific monographs. In 2017 she held a postdoctoral internship at Beijing Normal University at the Institute of International and Comparative Education. She is a researcher on international scientific projects and the holder of a scholarship from the Chinese government. In her home faculty, she teaches comparative pedagogy in Polish and English. Here main research and professional interests are: comparative pedagogy, cultural conditions of education, forming the language competences of children and young people.
(Data: 2021)

 

Więcej informacji/More informationBaza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 6

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 6

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się