Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Justyna Gulczyńska ORCID Logo

Justyna Gulczyńska - dr hab., prof. UAM. W kręgu jej zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się dzieje myśli i praktyki edukacyjnej na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu, w szczególności: dzieje szkolnictwa i reform szkolnych, polityka oświatowa, ideologie wychowawcze, a także szkolnictwo polonijne i polskie za granicą w perspektywie zarówno przeszłościowej, jak i współczesnej. Autorka oraz redaktorka kilku monografii naukowych oraz około 70 artykułów i rozpraw naukowych. Uczestniczka wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych. W ramach International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) współpracuje z historykami wychowania oraz pedagogami w zakresie problematyki dotyczącej transnarodowych badań związanych z przeszłą i obecną polityką oświatową oraz ideologiami wychowawczymi i ich konsekwencjami w różnorodnych ich odsłonach geograficzno-czasowych. Ekspert wspierająca kampanię #KTOTYJESETS. Zadbaj o język polski, realizowaną przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Główny opiekun merytoryczny nadzorujący projekt POLONIJNA SZKOŁA ONLINE realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej (2020).
(Dane: 2023)

Prof. Justyna Gulczyńska - PhD, professor at Adam Mickiewicz University. Her research interests include the history of educational thought and practice in the Polish lands in the nineteenth and twentieth centuries, in particular: the history of education and school reforms, educational policy, and educational ideologies, as well as Polish education and Polish community education abroad from both past and contemporary perspectives. Author and editor of several scientific monographs and approximately 70 articles and scientific papers. Participant of many national and international scientific conferences. Within the framework of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), she cooperates with education historians and educationalists on issues concerning transnational research related to past and present educational policy and educational ideologies and their consequences in their various geographical and temporal manifestations. An expert supporting the campaign titled #KTOTYJESETS campaign. Zadbaj o język polski [Take care of the Polish language], implemented by the Foundation for Aid to Poles in the East. Main supervisor of the POLONIJNA SZKOŁA ONLINE project implemented as part of the Ministry of National Education open competition (2020).
(Data: 2023)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 4

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się