Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Anna Musiała ORCID Logo

prof. dr hab. Anna Musiała – stypendystka Rządu Republiki Francuskiej w Paryżu w 2006 r. (Université Nanterre X); odbyła także staże naukowe w Bordeaux (Université Montesquieu Bordeaux IV - COMPTRASEC), Genewie (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Tokio (Tokyo Daigaku) i mieście Meksyku (Universidad Nacional Autónoma de México). W latach 2014-2015, w ramach Programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła staż w Collège de France w Katedrze Prof. Alain Supiot (État social et mondialisation: analyse juridique de solidarité). Dwukrotna laureatka Programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2011 r. otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca. Autorka monografii, m.in., Zatrudnienie niepracownicze, Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy, Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła, a także wielu artykułów oraz licznych glos do orzeczeń sądowych. Jej monografia Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła została dwukrotnie wyróżniona: Nagrodą im. Anieli Hrabiny Potulickiej, przyznawaną przez Fundację Potulicka przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, a także Nagrodą Naukową I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
(Dane: 2020)

prof. dr hab. Anna Musiała – holds a post-doctoral degree in Law and is a Professor of the Adam Mickiewicz University in Poznań. She held a scholarship from the Government of the French Republic in Paris in 2006 (Université Nanterre X); she completed research internships in Bordeaux (Université Montesquieu Bordeaux IV - COMPTRASEC), Geneva (International Labour Organisation), Tokyo (Tokyo Daigaku) and Mexico City (Universidad Nacional Autónoma de México). In 2014-2015, under the Mentoring Programme of the Foundation for Polish Science, she completed an internship at Collège de France in the Chair of Professor Alain Supiot (État social et mondialisation: analyse juridique de solidarité). She is a two-time winner of the Start Programme of the Foundation for Polish Science (2009, 2010). In 2011, she received an Outstanding Young Scientist Award from the Minister of Science and Higher Education. She is the author of monographs, including Non-employment work, Collective agreements as a source of labour law, Polish labour law and the social teaching of the Church, and numerous articles and commentaries to court rulings.
(Data: 2020)

Więcej informacji / More information: Baza Wiedzy UAM / Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się