Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Katalog

Magdalena Piorunek ORCID Logo

prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek – kierownik Zakładu Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, specjalistka KNP PAN – przewodnicząca Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego, członkini Sekcji Pedagogiki Pracy w kadencji 2020–2023, członkini akademickiej sieci współpracy w UNITWIN NETWORK “Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and sustainable development”; prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM (od 2016). Zainteresowania i badania naukowe – pedagogika pracy, pedagogika społeczna, poradoznawstwo, teoretyczne podstaw wychowania. Autorka ponad 150 publikacji, w tym 4 monografii [Dziecko w relacjach ze światem zawodowym (1996); Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji (2004); Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych (2009); Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia – o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych (2020)], redaktorka 11 prac zbiorowych [m.in. Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzempliflkacje – Dylematy metodologiczne (2016); Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa (2018); z S.M. Kwiatkowskim: Jednostka – edukacja – organizacja wobec przemian rynku pracy (2020); z A. Cybal-Michalską, M. Orłowską: Młodzież – meandry życia ku dorosłości (2020), z J. Nawój-Połoczańską, A. Skowrońską-Pućką: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego (2021)].
(Dane: 2024)

 

Prof. dr hab. Magdalena Piorunek – Head of the Department of Social Counselling of the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland; specialist on the Pedagogical Counselling Committee at the Polish Academy of Sciences; member of the Labour Pedagogy Section from 2020 to 2023; and a member of the UNITWIN NETWORK “Life Designing Interventions (counselling, guidance, education) for decent work and sustainable development”; Vice-Dean of the Faculty of Educational Studies (2016 - present). Academic interests and research focus on labour pedagogy, social pedagogy, counselling studies, and the theory of upbringing. Magdalena Piorunek has authored over 150 works, including four monographs [Dziecko w relacjach ze światem zawodowym (1996); Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji (2004); Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych (2009); Nauczyciel-wychowawca (nie)wspierający ucznia – o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych (2020)], she also edited eleven works with multiple authors [e.g. Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje – Egzemplifikacje – Dylematy metodologiczne (2016); Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa (2018); with S.M. Kwiatkowski: Jednostka – edukacja – organizacja wobec przemian rynku pracy (2020); with A. Cybal-Michalska, M. Orłowska: Młodzież – meandry życia ku dorosłości (2020), with J. Nawój-Połoczańska, A. Skowrońska-Pućka: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego (2021)].
(Data: 2024)

 

Więcej informacji/More information: Baza Wiedzy UAM/Research Portal UAM

 

 

Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zobacz jako Siatka Lista

Produkty: 8

na stronę
Ustaw kierunek rosnący
Zapisz się