Language
Mobile navigation Home page

Zur internen Semantik des substantivischen Komposita im Dänischen

PLN 12.00

Niniejsza praca poświęcona jest złożeniom rzeczownikowym w języku duńskim, czyli takim, których ostatnim członem jest rzeczownik. W części teoretycznej została omówiona terminologia związana z tą problematyką, ponieważ konieczne okazało się uściślenie wielu terminów. Celem pracy jest wewnątrzstrukturalna analiza semantyczna w/w złożeń. Jako wynik analizy zbudowany został semantyczny model struktury złożeń. W pracy omawiane są złożenia egzocentryczne, koordynatywne, apozycyjne oraz determinatywne. Analizie semantycznej poddano złożenia apozycyjne oraz determinatywne. W pracy przedstawiono powstały w czasie analizy model struktury semantycznej duńskich złożeń, który może mieć zastosowanie również w przypadku złożeń w innych językach germańskich. Wiele miejsca poświęcono interpretacji semantycznej złożeń oraz roli parafrazy. Głównym celem pracy była analiza relacji semantycznych zachodzących między członami danego złożenia oraz stworzenie modelu struktury semantycznej złożeń rzeczownikowych w języku duńskim.

Write Your Own Review
You're reviewing:Zur internen Semantik des substantivischen Komposita im Dänischen
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Zur internen Semantik des substantivischen Komposita im Dänischen
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Skandynawska nr 15
ISSN 0208-7235
ISBN 978-83-232-2495-2
Number of pages 228
Number of publishing sheets 12,25
Format [cm] 17,0x24,0
Type of binding paperback
Sign up