Language
Mobile navigation Home page

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 7

PLN 28.00

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia ludzkiego. Poprzez próbę zintegrowania – wzorem patronki Centrum, św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein) – filozoficznej analizy z duchową głębią oraz egzystencjalną troską o godne człowieczeństwo, czasopismo stara się stworzyć przestrzeń dialogu dla badaczy różnych dyscyplin i orientacji metodologicznych, a także przedstawicieli odmiennych tradycji, wyznań czy światopoglądów.

Siódmy numer „Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein” w całości jest poświęcony kulturze prawosławnej, której początki stanowią wspólne dziedzictwo całego chrześcijaństwa. Istotnym celem publikacji jest ukazanie podstawowych elementów chrześcijaństwa prawosławnego oraz dróg ich kształtowania. Proponowane teksty określają szeroki krąg wpływów duchowości prawosławnej na kulturę artystyczną, jak również na twórczość filozoficzną, czego interesujące przykłady możemy odnaleźć w myśli rosyjskiej XIX i XX w.
Chcąc przedstawić szerokie spektrum wpływów kultury prawosławnej oraz jej różnorodność, proponujemy czytelnikom artykuły zarówno teologiczne, jak i religioznawcze, filozoficzne i literaturoznawcze, a także prezentujące perspektywę historyczno-kulturową. W większości tekstów perspektywy te przenikają się nawzajem i dopełniają, ukazując bogactwo treści zawartych w prezentowanej kulturze. Niewątpliwą wartością przedkładanego tomu są tłumaczenia prac tak wybitnych znawców prawosławia, jak Sergiusz Chorużyj, Borys Bobrinskoy, Władimir A. Kotielnikow, Michael Plekon, Catherine de Hueck Doherty, Elisabeth Behr-Sigel, Christopher D'Aloisio, Sarah Hinlicky Wilson.
Prezentowane artykuły tworzą dające się wyodrębnić całości tematyczne, które zostały uporządkowane zgodnie z podejmowaną w nich problematyką. Pierwsza część tematyczna jest poświęcona tradycji hezychazmu, druga określa „rosyjskość” prawosławia, trzecia prezentuje aspekty praktyki prawosławia we współczesnym świecie, część czwarta ukazuje wkład teologiczny autorstwa Elisabeth Behr-Sigel, kolejna natomiast przybliża problematykę ikony, ostatnia zaś wyznacza obecność prawosławia w dzisiejszej rzeczywistości.

Write Your Own Review
You're reviewing:Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 7
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1895-2984
Number of pages 326
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up