Language
Mobile navigation Home page

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 3

PLN 28.00

„Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia ludzkiego. Poprzez próbę zintegrowania – wzorem patronki Centrum, św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein) – filozoficznej analizy z duchową głębią oraz egzystencjalną troską o godne człowieczeństwo, czasopismo stara się stworzyć przestrzeń dialogu dla badaczy różnych dyscyplin i orientacji metodologicznych, a także przedstawicieli odmiennych tradycji, wyznań czy światopoglądów.

Od redakcji

Władysław Stróżewski
Fenomenologia i hermeneutyka

Anna Wierzbicka
Kazanie na Górze

Anna Wierzbicka
Modlitwa Pańska

Agnieszka Gicala
Dlaczego mistycy wznoszą oczy ku niebu? Rola schematów wyobrażeniowych w przekładzie

Bernard Stevens
Zainteresowanie fenomenologią wśród filozofów szkoły Kioto

Sylvain Isaac
Basho i jednostka u Nishidy

Agnieszka Kozyra
Nishida Kitaró a filozofia religii

Anna Grzegorczyk
Edyta Stein w optyce interkulturowej

Marianna Michałowska
Dziennik spotkań - fotografie Elżbiety Dzikowskiej

Wspomnienie. Orędowniczka miłości i pojednania. S. Immakulata Adamska od Ducha Świętego (1922-2007) (Anna Grzegorczyk)

Listy od Immakulaty Adamskiej do Centrum Badań im. Edyty Stejn

Noty o autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein nr 3
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1895-2984
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up