Language
Mobile navigation Home page

Zeszyt Prawniczy UAM 13/2023

Open Access Open Access
Digital version
Platform: PRESSto

Zeszyt Prawniczy UAM (poprzednio: „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”) to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik.

Podstawowym celem czasopisma jest ułatwienie, w szczególności młodym, badaczom z Polski i zagranicy (doktorom, doktorantom i studentom) rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei. Zakres tematyczny czasopisma jest szeroki – na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa, w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz konstytucyjnego.

Adam Mickiewicz University Law Journal (previously: "Journal of Student Science Associations, Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University") is a legal periodical published annually since 2011.

The primary goal of the journal is to assist, in particular young, researchers from Poland and abroad (PhDs, postdocs and students) in disseminating the results of their research, and to promote the exchange of views and ideas. The scope of the periodical is broad. It covers all branches of law, especially administrative, civil, criminal and constitutional law.

Write Your Own Review
You're reviewing:Zeszyt Prawniczy UAM 13/2023
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, angielski
Edition I
ISSN 2720-2526; ISSN (Online) 2956-2767
DOI 10.14746/zpuam
Number of pages 178
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17 x 24
Type of binding paperback

Related Products

Sign up