Language
Mobile navigation Home page

Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej

PLN 20.00

Książka jest pierwszą monografią dzieciobójstwa w literaturze polskiej. Składa się z wybranych prac, które były wygłoszone podczas sesji naukowej pt. „Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej” zorganizowanej przez Instytut Historii UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM oraz Akademie Artes Liberales. Dzieciobójstwo jest w niej przedstawione jako zjawisko pojawiające się od początków dziejów cywilizacji ludzkiej. Wchodzące w skład książki prace prezentują je w sposób wieloaspektowy, pokazują jako zjawisko znane dzięki badaniom archeologicznym, analizom historycznym wydarzeń dawnych (np. na terenie Niemiec i Rzeczypospolitej w XVI–XVII w.), interpretacji tekstów prawniczych (np. prawa rzymskiego) i tekstów kultury (Biblia, mitologia) oraz analizie tekstów literackich i dziennikarskich. Wielość poruszanych w tekście problemów tworzy panoramę zjawiska obecnego w różnych dyskursach i w różny sposób w kulturze europejskiej: mającego charakter rytuału, sankcjonowanego prawem okrutnego zwyczaju, chwytliwego literackiego tematu, pożywki dla mediów. Monografia jest pierwszą próbą omówienia na gruncie polskim problematyki od dawna obecnej w humanistyce anglosaskiej.

 

The book consists of papers delivered in December 2013 at the first of two conferences on issues of infanticide and child-murder jointly organized by the AMU Institutes of History and Polish Philology, and the "Artes Liberales" Academy. The title issue is presented multidimensionally – as a phenomenon known from archeological research, through historical analyses of past events, and through interpretation of literary, journalistic, and legal texts. The multitude of problems discussed here creates a panoramic view of a topic which has been inherent in European culture in many forms: from cruel but socially sanctioned rituals, through literary motifs, to sensationalist fodder for mass-media.


Spis treści
(Size: 97.7 KB)
Słowo wstępne
(Size: 138.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Child-murder in the European Literature and Culture
Type of publication Monografia
Edition I
Series Badania Interdyscyplinarne nr 36
ISSN 1895-376X
ISBN 978-83-232-2839-4
Number of pages 330
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up