Language
Mobile navigation Home page

Z dziejów literatury i kultury staropolskiej. Studia o książkach i tekstach

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-3144-8
  • Category: Polish Philology
  • Year of publication: 2017

W tomie zebrano 19 wybranych artykułów poświęconych książkom i tekstom polskim od XIII do XVIII w., wcześniej już publikowanych. Czytelnik może tu znaleźć studia o mało znanych lub nieznanych zabytkach piśmiennictwa staropolskiego, m.in.: o XIII-wiecznych polskich nazwach roślin w rękopisie monachijskim, nieznanym przekazie Bogurodzicy i kolęd z XVI w., średniowiecznych i wczesnorenesansowych propozycjach ortograficznych, nieznanych paremicznych glosach Andrzeja Glabera z Kobylina (1. połowa XVI w.), o kilku odnalezionych cennych drukach polskich z XVI w., nieznanym kancjonale braci czeskich i odnalezionym najstarszym drukowanym polskim kancjonale katolickim. Książka zawiera też edycję nieznanego staropolskiego dramatu pasyjnego, uwagi o kilku pieśniach średniowiecznych i dwóch nieobyczajnych wierszach z końca XVIII wieku oraz studium o tekście „Ewangelii Nikodema” zapisanym w tzw. kodeksie Wawrzyńca z Łaska (1544 r.).

The present volume includes nineteen selected articles on different Polish books and texts, spanning the 13th to the 18th centuries, that have earlier been published elsewhere, in research journals and books written by multiple authors. The present book is a miscellany of writing, expert commentaries and reflections on lesser known, or even completely unknown, monuments of Old Polish writing, including texts on the 13th century Polish plant names registered in the Munich manuscript, unknown source texts of “Bogurodzica”, the oldest Polish hymn, and Christmas carols from the 16th century, medieval and early-Renaissance proposals and approaches to systematise spelling convention that would make the orthographic representation suitable for contemporary  Polish, unknown proverbial glosses introduced by Andrzej Glaber of Kobylin (the first half of the 16th c.), a number of newly discovered valuable Polish prints from the 16th century, unknown hymnbook of the Bohemian Brethren and, recently discovered, the oldest printed Polish Catholic hymnbook. The book also includes an edition of an unknown Old Polish passion play, commentaries to a number of medieval songs and two indecent poems from the end of the 18th century and, finally, a study on the text of The Gospel of Nicodemus included in the so-called codex of Laurentius a Lasco (Wawrzyniec z Łaska) (1544 r.).

Spis treści
(Size: 65.5 KB)
Wstęp
(Size: 141.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Z dziejów literatury i kultury staropolskiej. Studia o książkach i tekstach
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) On the history of Old Polish literature and culture. Studies on books and texts.
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 168
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3144-8
Number of pages 208
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up