Language
Mobile navigation Home page

Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter

PLN 27.00

Tom stanowi pokłosie interdyscyplinarnego sympozjum naukowego w 100. rocznicę urodzin Romana Brandstaettera. Celem sympozjum było przypomnienie trojga znakomitych twórców ze świata literatury, którzy żyli i pisali w Poznaniu: Wojciecha Bąka, Kazimiery Iłłakowiczówny i Romana Brandstaettera.
Główne tematy omówień i dyskusji: formy modlitewne w powojennych wierszach Wojciecha Bąka, dramat Tomas Morus, Psałterz w przekładzie W. Bąka; powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny; Romana Brandstaettera chrześcijańska lektura Biblii (elementy interpretacji żydowskiej), dramat Ślepa ulica R. Brandstaettera (dylematy moralne), tajemnica światła Eucharystii - Roman Brandstaetter. Książkę uzupełnia bogaty aneks - m.in. wiersze K.lłłakowiczówny ze zb. Słowik litewski oraz cenna epistolografia, m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego.

 • Przemówienie JM Rektora UAM prof. drą hab. Stanisława Lorenca
 •  

 • GRZEGORZ KUBSKI, Zmienność form modlitewnych w powojennych wierszach Wojciecha Bąka
 • DOBROCHNA RATAJCZAKOWA, "Tomasz Morus" - dramat Wojciecha Bąka
 • Dyskusja po referatach drą hab. Grzegorza Kubskiego i prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej
 •  

 • Ks. JAN KANTY PYTEL, Biblijno-teologiczne i literackie walory "Psałterza" w przekładzie Wojciecha Bąka
 • Dyskusja po referacie ks. prof. drą hab. Jana Kańtego Pytla
 • ALEKSANDRA KOSICKA-PAJEWSKA, Cztery miasta Kazimiery Rłakowiczówny
 • ROKSANA JEDRZEJEWSKA-WRÓBEL, "Potykając się o ciemność". Powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny
 • Dyskusja po referatach prof. UAM dr hab. Aleksandry Kosickiej-Pajewskiej i dr Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel
 •  

 • MARCIN BABRAJ OP, Kazimiery Iłłakowiczówny poetyckie wołanie o beatyfikację ks. Konstantego Budkiewicza
 • Dyskusja po referacie o. Marcina Babraja OP
 •  

 • Ks. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Elementy interpretacji żydoiuskiej w Romana Brandstaettera chrześcijańskiej lekturze Biblii
 • ANNA RZYMSKA, Dramat "Ślepa ulica" Romana Brandstaettera, czyli polskie dylematy moralne
 • WINCENTY WITOLD TRYZNO, Słowo o dialogu polsko-żydowskim
 • Dyskusja panelowa
 • ANASTAZJA SEUL, Światło Eucharystii - Roman Brandstaetter
 • ANIELA BLRECKA, Iłła - samotna tęsknota. Czy przy stoi czy tac prywatne listy Kazimiery Iłłakowiczówny?
 •  

 • ANEKS
 •  

 • List kard. Wyszyńskiego do abpa Przykuckiego
 • List bpa Przykuckiego
 • List do ks. prof. J.K, Pytla od abpa Przykuckiego
 • Pismo do bpa Kondrusiewicza
 • Odpowiedź bpa Kondrusiewicza
 • Wiersze Iłłakowiczówny ze zbioru Słowik litewski
 • Decyzja Instytutu Pamięci Narodowej
 • Pismo Instytutu Pamięci Narodowej
Write Your Own Review
You're reviewing:Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1678-9
Number of pages 207
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up