Language
Mobile navigation Home page

Wzorce wyrazowe w „Dionysiaca” Nonnosa

PLN 6.00
Digital version
Platform: ibuk.pl

Książka prezentuje wyniki badań nad stylem poety z Panopolis. W celu objaśnienia cech charakterystycznych tego stylu wprowadzono pionierskie pojęcie określane jako wzorzec wyrazowy. Pozwala ono na obserwację relacji wewnątrztekstowych, które wynikają z operowania przez poetę określonym szykiem części mowy. Na podstawie licznych przykładów autor wskazuje na funkcje wzorców wyrazowych, które odpowiadają za estetyczne aspekty poematu Nonnosa oraz ujawniają związki kompozycyjne pomiędzy partiami narracyjnymi. Uwzględnianie kontekstu, w którym występują powiązane kompozycyjnie wzorce wyrazowe, umożliwia analizę szeregu zagadnień szczegółowych, do których zaliczają się m.in. różnice odnoszące się do zastosowań wzorców wyrazowych oraz różnice wynikające z obecności lub nieobecności zbieżności dźwiękowych oraz ech leksykalnych w ich bezpośrednim otoczeniu. Do takich zagadnień należą również konsekwencje będące rezultatem użycia opozycyjnego szyku części mowy. W końcowej części pracy autor wskazuje na perspektywy badawcze, które oferuje analiza stylistyczna z wykorzystaniem wzorców wyrazowych.

Spis treści
(Size: 37.3 KB)
Summary
(Size: 65.8 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Wzorce wyrazowe w „Dionysiaca” Nonnosa
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Word patterns in Nonnus’s Dionysiaca
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Klasyczna nr 37
ISSN 0554-8160
ISBN 978-83-232-3308-4
Number of pages 148
Number of publishing sheets 9,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up