Language
Mobile navigation Home page

Wprowadzenie do pakietu Psychoacoustics / Guide to Psychoacoustics (PDF)

PLN 36.00

Książka omawia podstawowe eksperymenty z zakresu nauki o słuchu i słyszeniu, które można prowadzić, używając komputera osobistego z kartą dźwiękową, bez korzystania ze specjalistycznej aparatury do generacji sygnałów akustycznych. Integralną częścią tej książki jest zestaw programów komputerowych dostępnych przez Internet, które umożliwiają prowadzenie podstawowych badań psychoakustycznych. Badania te obejmują wyznaczanie progów czułości słuchu, progów maskowania dowolnymi sygnałami, progów detekcji modulacji, przerw czasowych, progów dyskryminacji częstotliwości i natężenia, czy też dyskryminację międzyusznych różnic poziomów i częstotliwości dźwięków. Ponadto zestaw tych programów umożliwia wyznaczenie krzywych strojenia za pomocą tzw. szybkiej metody oraz analizę subtelnej struktury czasowej dźwięku w układzie słuchowym. Każdy z proponowanych w ramach tego programu eksperyment jest szczegółowo przedstawiony w kolejnych rozdziałach książki. Większość zaproponowanych badań oparta jest na metodzie dwualternatywnego wymuszonego wyboru, która została szeroko omówiona w jednym z pierwszych rozdziałów.

Rozdział 1: Wstęp

Rozdział 2: Instalowanie i kalibracja oprogramowania

Rozdział 3: Wyznaczanie progu słyszalności

Rozdział 4: Maskowanie

Rozdział 5: Selektywność częstotliwościowa układu słuchowego

Rozdział 6: Wyznaczenie charakterystyki filtra słuchowego

Rozdział 7: Dyskryminacja natężenia dźwięku

Rozdział 8: Dyskryminacja częstotliwości dźwięku

Rozdział 9: Spostrzeganie przerw czasowych w sygnale

Rozdział 10: Progi spostrzegania modulacji

Rozdział 11: Dyskryminacja międzyusznej różnicy czasu i natężenia

Rozdział 12: Binauralna różnica poziomów maskowania. Binauralne odmaskowanie

Rozdział 13: Komodulacyjne odmaskowanie

Rozdział 14: Zaburzenie detekcji/dyskryminacji modulacji

Rozdział 15: Dyskryminacja głębokości modulacji amplitudowej

Rozdział 16: Dyskryminacja dewiacji modulacji częstotliwościowej

Rozdział 17: Dyskryminacja rodzaju modulacji

Rozdział 18: Szybka metoda wyznaczania psychofizycznych krzywych strojenia

Rozdział 19: Wrażliwość na subtelną strukturę sygnału: Test TFS1

Rozdział 20: Wrażliwość na subtelną strukturę sygnału: Test TFS_LF

Rozdział 21: Wrażliwość na subtelną strukturę sygnału: Test TFS_AF

Literatura

Noty o autorach

Current research in the field of psychoacoustics is usually conducted using a computer to generate and present the stimuli and to collect the responses of the subject. However, writing the computer software to do this is time-consuming and requires technical expertise that is not possessed by many would-be researchers. Professor Aleksander Sek and Professor Brian Moore have developed a software package that makes it possible to set up and conduct a wide variety of experiments in psychoacoustics without the need for time-consuming programming or technical expertise. The only requirements are a personal computer (PC) with a good-quality sound card and a set of headphones. Parameters defining the stimuli and procedure are entered via boxes on the screen and drop-down menus. Possible experiments include measurement of the absolute threshold, simultaneous and forward masking (including notched-noise masking), comodulation masking release, intensity and frequency discrimination, amplitude-modulation and frequency-modulation detection and discrimination, gap detection, discrimination of interaural time and level differences, measurement of the binaural masking level difference, and measurement of sensitivity to monaural and binaural temporal fine structure. The software is intended to be useful both for researchers and for students who want to try psychoacoustic experiments for themselves, which can be very valuable in helping them gain a deeper understanding of auditory perception. This book provides a detailed description of how to use the software, including an initial calibration procedure. It provides the background for each type of experiment and gives step-by-step instructions for performing each type of experiment.

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: Installing the Software and Running the Calibration Procedure

Chapter 3: Determination of the Absolute Threshold

Chapter 4: Masking

Chapter 5: Notched-Noise Masking

Chapter 6: Derivation of Auditory Filter Shapes from Notched-Noise Data Chapter 7: Intensity Discrimination

Chapter 8: Frequency Discrimination

Chapter 9: Gap Detection

Chapter 10: Modulation Detection

Chapter 11: Discrimination of Interaural Time and Level Differences

Chapter 12: Binaural Unmasking

Chapter 13: Comodulation Masking Release

Chapter 14: Modulation Detection Interference

Chapter 15: AM Depth Discrimination

Chapter 16: FM Depth Discrimination

Chapter 17: Modulation Type Discrimination

Chapter 18: Fast Psychophysical Tuning Curves (PTCs)

Chapter 19: Sensitivity to Temporal Fine Structure: The TFS1 Test

Chapter 20: Sensitivity to Temporal Fine Structure: The TFS_LF Test

Chapter 21: Sensitivity to Temporal Fine Structure: The TFS_AF Test

References

Notes on the authors

Write Your Own Review
You're reviewing:Wprowadzenie do pakietu Psychoacoustics / Guide to Psychoacoustics (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski/angielski
Title (EN) The Guide to Psychoacoustics
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3932-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239321
Number of pages 348
Number of publishing sheets 20,00

Related Products

Sign up