Language
Mobile navigation Home page

Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 83-232-1209-0
  • Category: Slavonic Philology
  • Year of publication: 2002

W tomie tym czytelnik znajdzie studia napisane przez prawników, demografów, historyków, folklorystów i Slawistów z Macedonii i innych krajów. Reprezentują oni różne metodologie i typy dyskursu. Prace umieszczone są w następujących działach: 1. Aspekty konfliktu, 2. Potęga i ograniczenia nauki, 3. Literatura, folklor, idee. Prace zawarte w tym tomie zajmują się czynnikami kulturalnymi, które definiują i redefiniują kanony tradycji, tworzą społeczne i polityczne warunki istnienia wielokulturowych społeczności oraz państwowych i etnicznych jednostek. Głównym punktem refleksji na temat etnicznych i kulturowych problemów jest kultura rozumiana jako wartość i płaszczyzna komunikacji ponieważ aksjologiczna przestrzeń kultury , w której jednostka i społeczność znajdują swoja tożsamość, musi być podstawa do trwałego pokoju w tym regionie Europy.

This volume contains studies by lawyers, demographers, historians, folklorists and Slavists from Macedonia and other countries. They represent different methodologies and types of discourse. The works can be found under the following headings: 1. Aspects of conflict; 2. The power and limitations of science; 3. Literature, folklore, ideas. Works included in this volume deal with cultural factors which define and redefine canons of tradition, create the social and political conditions of existence of multicultural communities and state and ethnic entities. The pivot of reflection on the ethnocultural problems is culture understood as value and plane of communication since the axiological space of culture in which an individual and community find their identity must be a foundation for the permanent peace it this region of Europe.

Write Your Own Review
You're reviewing:Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) On Macedonia: power of culture – culture of power
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Słowiańska nr 8
ISSN 1429-7612
ISBN 83-232-1209-0
Number of pages 238
Number of publishing sheets 17,00
Format [cm] 18,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up