Language
Mobile navigation Home page

Wojciecha Stanisława Chrościńskiego późnobarokowa epika biblijna (Józef do Egiptu od braci przedany; Job cierpiący; Aman)

PLN 3.00

W rozprawie ukazana została sylwetka autora na tle czasów jemu współczesnych, kontekst i czas ukazywania się jego dzieł oraz historia ich recepcji. Otrzymujemy wnikliwy opis, analizę oraz interpretację trzech poematów biblijnych autora. Prowadzi to do uchwycenia poświadczonej przez teksty praktyki twórczej, wiążącej się z tematyką biblijną, jako z jednej strony indywidualnej autorskiej wypowiedzi, z drugiej zaś jako wypowiedzi osadzonej w szeroko rozumianym kontekście kulturowym, literackim religijnym, jakim był okres późnego baroku. Metodyka dokonywanych działań badawczych jest połączeniem warsztatu teoretyka i historyka literatury. Podstawą źródłową książki są pierwodruki, wydania utworów z lat 1705 i 1745. Z uwagi na pozostawanie w postaci starodruku (niewydane i opracowane w postaci edycji krytycznej) są obszernie w książce cytowane i komentowane.

This book presents works of Stanisław Chrościński (ca. 1660 - after 1733) based on themes from Old Testament. Chrościński lived and created in Poland in the first decades of the 18* century. The author examined three works by Chrościński: Suffering Job (1705), About JosefWho Was Sold to Egypt by His Brothers (1745) and Aman (1745). The first chapter of the book presents Chrościński's biography, his literary works and how they were being evaluated and examined so far. Chapters two, three and four are a careful description, analysis and interpretation of Chrościński's works. On the one hand, they present the uniąue ąuality as works of one author. On the other, they show how certain ideas, motifs, ways of visualization, elements of style and language or artistic tendencies from the culture and literaturę of Baroąue are present in these literary works. As important element of this precise examination of works by Chrościński is presentation of these pieces of literaturę in the perspective of the late Baroąue outlook, particularly in the context of the Baroąue theory of imitating the Bibie. This way Chrościński's works have been portrayed as the evidence of the existence of long "autumn" of Polish Baroąue and the continuation of biblical paraphrases from the 17* century.

Wstęp          

ROZDZIAŁ I
Wojciech Stanisław Chrościński (ok. 1660 - po 1733) - człowiek i dzieło        
1.    Życie        
2.    Twórczość        
3.    Dzieje sławy i stan badań        

ROZDZIAŁ II
Józef do Egiptu od braci przedarty, czyli o krzywdzie ponad miarę wynagrodzonej      

ROZDZIAŁ III
Job cierpiący, z dóbr i fortun wyzuty, czyli o cierpieniach Sprawiedliwego    

ROZDZIAŁ IV
Aman od Asswerusa (...) nad wszystkie inne książęta wywyższony (...) z pierwszej godności wyzuty i (...) obwieszony, czyli o poniechaniu pokory i pokaraniu przez pychę       

Zakończenie       
Indeks      
Spatbarocke biblische Epik von Wojciech Stanisław Chrościnski (Joseph nach Agypten von Brudem verkauft; Der leidende Job; Haman) (Zusammenf assung

Write Your Own Review
You're reviewing:Wojciecha Stanisława Chrościńskiego późnobarokowa epika biblijna (Józef do Egiptu od braci przedany; Job cierpiący; Aman)
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Wojciech Stanisław Chrościński's Biblical Narrative Literaturę of Late Baroąue ("About Josef Who Was Sold to Egypt by His Brothers"; "Suffering Job"; "Aman")
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 104
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-2333-7
Number of pages 228
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up