Language
Mobile navigation Home page

Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru u XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej

PLN 29.00

Praca stanowi pionierskie w polskim literaturoznawstwie slawistycznym opracowanie artystycznego motywu obecnego w pokrewnym nam słowiańskim piśmiennictwie, nie będąc zarazem przedsięwzięciem czysto filologicznym. Autor podejmuje trudne zadanie wyróżnienia sensów kluczowych dla duchowej formacji homo mediterraneus, a teksty chorwackie (zwłaszcza pisarzy pochodzących z Dalmacji) ilustrują szczególnie dobitnie cechy jej zbiorowej świadomości, wywoływane przez figurę literacką wiatru i opisywane także w perspektywie etnosemantyki kulturowej.

Wiatr w literaturze chorwackiej [Wind in Croatian Literature] is an attempt at "capturing" the phenomenon of wind which, as a subject, appears to be symptomatic for the Mediterranean (Adriatic) literature and culture. It belongs to the regional cultural ethnosemantics which is untranslatable into the language of the Continent, being a vehicle of the aesthetic, psychological and philosophical problems in the text. The author analysed changes in the semantics and stylistics of the literary figure of wind which occurred in the Croatian writings of the Mediterranean zone in the 19th and 20th centuries under the influence of transformations of an aesthetic and world-view nature which took place in the art in the successive literary periods. It appears that wind in the literary text not only appears as a metaphor, a symbol, an element generally subjected to some other, superior component of a work of literature. It also happens to be the theme, a topos, a spatial model which is a driving force of the text, a factor which makes possible its coherent interpretation.

Wstęp

RODZIAŁ I
Semantyka wiatru

RODZIAŁ II
Mediteran oraz figura literacka wiatru w perspektywie centrum i peryferii

RODZIAŁ III
Wiatr i model przestrzeni literackiej

RODZIAŁ IV
Figura literacka wiatru a wizja świata i człowieka

Zakończenie

Bibliografia

Indeks

 

Wind in the Croatian Literature. On the literary figure of wind in the 19th and 20th centuries Croatian writings of the Mediterranean zoone (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru u XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Wind In the Croatian Literature. On the literary figure of wind in the 19th and 20th centuries Croatian writings of the Mediterranean zoone
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Słowiańska nr 13
ISSN 1429-7612
ISBN 83-232-1403-4
Number of pages 204
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up