Language
Mobile navigation Home page

Wczesnodziecięca edukacja w żłobku. Obraz i postrzeganie

PLN 48.00

Wczesnodziecięca edukacja w żłobku to temat coraz częściej pojawiający się w kręgu zainteresowań polskich psychologów, ale mimo obszernej literatury rodzimej opisującej realizowane w przedszkolach i szkołach strategie edukacyjne, wciąż mało jest dobrej literatury fachowej na temat żłobków. Wczesnodziecięca edukacja w żłobku postrzegana jest przez autorkę jako edukacja koncentrująca się na tworzeniu warunków do optymalnego rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym oraz poniemowlęcym, edukacja polegająca na stosowaniu niedyrektywnych form pracy, wyzwalająca i podtrzymująca zasoby rozwojowe. Autorka przyjmuje, że kluczem w procesie wczesnej edukacji jest jakość animowanej dla dziecka przestrzeni społecznej oraz fizycznej, mniej istotne jest natomiast miejsce oddziaływań dorosłego określone przez dylemat: dom czy placówka. Prezentowana monografia mieści się w nurcie badań z zakresu pedagogiki humanistycznej, w tym pedagogiki małego dziecka, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i humanistycznej, pedagogiki społecznej, pedagogiki opiekuńczej, socjologii edukacji, filozofii, a także historii wychowania. Zawarta w niej analiza jest także próbą ustrukturyzowania pewnych pojęć, tradycji, celów, metod, refleksji dorosłych nad stymulowaniem rozwoju dzieci. Autorka zachęca również czytelnika do głębszego namysłu nad funkcjonowaniem małego dziecka w procesie wczesnodziecięcej pozarodzinnej edukacji w Polsce.

Spis treści
(Size: 99.7 KB)
Summary
(Size: 112.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Wczesnodziecięca edukacja w żłobku. Obraz i postrzeganie
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Early-childhood education in the creche. Image and perception
Type of publication Monografia
Edition I (dodruk 2019)
Series Psychologia i Pedagogika nr 279
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3373-2
Number of pages 424
Number of publishing sheets 30,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up