Language
Mobile navigation Home page

W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscypliname

PLN 22.00

This book presents a number of articles representing various disciplines of human sciences and proposes various answers to the question: "How to conceptualize the notion of identity?" Such a range of different approaches highlights complexity of the problem on one hand. On the other hand, the notion of identity is treated here as "tertium comparationis" for interdisciplinary discourse. There is a very broad literature on this subject available in contemporary social sciences, where interest in the notion of identity seems to be central. There is, however, a different background for European and American approaches applied to this problem. While an American interest in the notion of identity has a relatively long history (compared to the history of the country), in Europe it appeared only recently. Visibly different understandings of identity and diversified approaches to it are linked with different history and cultural backgrounds in both regions.

 • HANNA MAMZER
 • Tytułem wstępu: Konceptualizacje pojęcia tożsamości
 • Introduction: How to conceptualize notion of identity?

 • O tożsamości teoretycznie

  • ZYGMUNT BAUMAN
  • Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni

  • WOJCIECH J. BURSZTA
  • Tożsamość w wojnie kultur

  • HANNA MAMZER
  • Narracyjne formy tożsamości

  • MICHAŁ BILEWICZ
  • Być gorszym. O konsekwencjach zagrożenia tożsamości

 • Demonstracje tożsamości w kulturze popularnej

  • JOANNA ROSZAK
  • Tożsame nie-to-samo Daniela Libeskinda

  • MARIUSZ CZUBAJ
  • Patrick Bateman spotyka Olę Kwaśniewską. Ciało i kwestia tożsamości w kulturze popularnej

  • GRAŻYNA GAJEWSKA
  • Tożsamość cyborgów

 • Etniczno-społeczne przejawy tożsamości

  • TOMASZ ZALASIŃSKI
  • Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - aktualny stan, zagrożenia i perspektywy rozwoju

  • TOMASZ ZARYCKI
  • Tożsamość inteligencka współczesnych studentów moskiewskich i warszawskich

  • SŁAWOMIR BANASZAK
  • Tożsamość i działanie. Rzecz o tożsamości menedżerów

  • TOMASZ WITES
  • Być sobą na Syberii. Czy Syberia jest przeludniona?

  • DOBROCHNA HILDEBRANDT
  • Rozważania o (utraconej?) tożsamości wschodnioniemieckiej

  • MAŁGORZATA DAJNOWICZ
  • Tożsamość kulturowa mieszkańców wsi podlasko-mazowieckiej

 • Searching for Identity. Humanistic Interdisciplinary Essays (Summary)
 • HANNA MAMZER
 • Tytułem wstępu: Konceptualizacje pojęcia tożsamości
 • Introduction: How to conceptualize notion of identity?

 • Theoretical approaches to identity

  • ZYGMUNT BAUMAN
  • Identity from the store, identity from the storage

  • WOJCIECH J. BURSZTA
  • Identity in the war of cultures

  • HANNA MAMZER
  • Narrative forms of identity

  • MICHAŁ BILEWICZ
  • On being worse. The consequences of identity-threat

 • Identity and pop-culture

  • JOANNA ROSZAK
  • Identical-not the same of Daniel Libeskind

  • MARIUSZ CZUBAJ
  • Patrick Bateman meets Ola Kwasniewska. Body-language
  • in pop-culture

  • GRAŻYNA GAJEWSKA
  • Cybernetic Identity

 • Ethnic and social aspects of identity

  • TOMASZ ZALASIŃSKI
  • Civil society in Poland - contemporary status, threats and perspectives of development

  • TOMASZ ZARYCKI
  • The intelligentsia identity of the contemporary students of Moscow and Warsaw universities

  • SŁAWOMIR BANASZAK
  • Identity and action. On identity of managers

  • TOMASZ WITES
  • To be oneself in the Siberia. Is Siberia overpopulated?

  • DOBROCHNA HILDEBRANDT
  • Debate on (lost?) East-German identity

  • MAŁGORZATA DAJNOWICZ
  • Cultural Identity of the Village Residents in Podlasie and Mazov Regions

 • Searching for Identity. Humanistic Interdisciplinary Essays (Summary)
Write Your Own Review
You're reviewing:W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscypliname
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Searching for Identity. Humanistic Interdisciplinary Essays
Type of publication Monografia
Edition I
Series Kulturoznawstwo nr 13
ISSN 1733-9103
ISBN 978-83-232175-2-7
Number of pages 192
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up