Language
Mobile navigation Home page

W poszukiwaniu kultury ubóstwa

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-2573-7
  • Category: OUTLET, Sociology
  • Year of publication: 2013
PLN 15.00

Książka analizuje życie ubogich przez pryzmat koncepcji kultury ubóstwa Oscara Lewisa, w której zawarte jest szersze aniżeli ekonomiczne, rozumienie sytuacji człowieka pozbawionego możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Analiza odnosi koncepcję kultury ubóstwa do polskiej rzeczywistości i do życia ludzi, dla których bieda nie jest jedynie epizodem, ale trwałym doświadczeniem wpływającym na wszystkie sfery życia. Analiza wykorzystuje zgromadzony przez Lewisa materiał badawczy, a także polskie „Pamiętniki bezrobotnych” z lat 30. i początku XXI wieku. Praca podejmuje zagadnienia dotyczące: socjalizacji jednostek w warunkach ubóstwa, interakcji, które są określone przez piętno, konstruowania obrazu samego siebie w warunkach biedy, relacji pomocy, trudności w kontaktach z pracodawcami. Zawiera też analizy dotyczące posiadanego kapitału i konsumpcji w sytuacji skrajnej nędzy. Książka ukazuje także wartości uznawane i realizowane w życiu grup zmarginalizowanych przez ubóstwo, zawiera wiele interesujących egzemplifikacji obrazujących omawiane problemy.

The book In Search of the Culture o f Poverty presents the social functioning of individuals who are deprived of basic resources that would allow them to live their life with dignity. Oscar Lewis's theory of the culture of poverty provides a theoretical framework for the book. The analysis of this theory made it possible to present the experiences of poverty and strategies of survival which are similar regardless of the cultural or social background. O. Lewis's published research and the memoirs of unemployed people which were published in Poland in the 1930s and in the years 2003-2006 were the main data sources for the analysis. The subject of the research was the statements of people interviewed by O. Lewis and of the authors of Polish memoirs. They are gathered on over 5700 pages and constitute rich material representing a detailed record of impoverished people's lives, which provides an opportunity to analyze poverty as a category that brings order to an individual's life as a whole. The most significant areas of research are focused on the issues that are related to marginalization, life in extreme poverty, family relations as well as the relationships with the social environment, the experience of receiving institutional help and, finally, humiliation associated with looking for a job. The analysis of the interactions in public space which are connected with consumption, judgments regarding the outer appearance and the strategies for exposing or hiding the stigma of poverty constitutes a significant part of the research. Special attention is devoted to the possession of goods which are characterized as capital or anti-capital associated with having a home, job and education.

Spis treści
(Size: 82.2 KB)
Wstęp
(Size: 223.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:W poszukiwaniu kultury ubóstwa
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) In Search of the Culture of Poverty
Type of publication Monografia
Edition I
Series Socjologia nr 70
ISSN 0554-8225
ISBN 978-83-232-2573-7
Number of pages 440
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up