Language
Mobile navigation Home page

W kręgu działań pomocowych i poradniczych

W pracy zasygnalizowano wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii oraz praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego. Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne: poradnictwo i wsparcie społeczne w kontekście pracy człowieka, wspierający i wspierani; pomaganie w kontekście wybranych problemów dzieci, młodzieży i rodzin oraz metody i formy pomocy i wsparcia. Przedstawione treści mogą inspirować do namysłu nad wielowymiarowością ludzkich doświadczeń – zarówno tych związanych z niesieniem, jak i otrzymywaniem pomocy oraz wsparcia – w każdym z aspektów ludzkich biografii, a także stanowią przyczynek do dalszych prac empirycznych, teoretycznych i praktycznych z zakresu poradnictwa i wsparcia społecznego.

The theoretical considerations presented in this work indicate numerous problems which resist classification and systematization, and which are significant in terms of the theory and practice of counselling and social support. The book is divided into three thematic areas: Counselling and social support in the context of human work, the supporter and the supported; assisting in the context of selected problems experienced by children, young people and their families; the the forms and methods of this assistance. We nurture the hope that they will inspire reflections on the multidimensional nature of human experiences, associated both with providing and receiving help in every aspect of human biography. We trust that the information presented here will constitute a contribution to further empirical, theoretical and practical studies in the field of social assistance and support.

Spis treści
(Size: 129.9 KB)
Wprowadzenie
(Size: 154.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:W kręgu działań pomocowych i poradniczych
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) On advisory and counselling activities
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 234
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3021-2
Number of pages 270
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up