Language
Mobile navigation Home page

Visual Basic dla aplikacji w programach Word, PowerPoint i Excel. Praktyczny kurs z ćwiczeniami

PLN 17.00

Visual Basic dla Aplikacji (VBA) jest odmianą języka Visual Basic (VB) pozwalającą pisać programy dla pakietu Office. Podręcznik w zwięzły sposób prezentuje jednolity kurs programowania w języku VBA. Przeznaczony jest dla osób znających podstawy VBA. Oprócz wykładu najważniejszych elementów programowania, zawiera także przejrzyste ilustracje i liczne ćwiczenia praktyczne.

 • Wstęp

 • 1. Makropolecenia w programie Word
  • 1.1. Rejestrowanie makropoleceń
  • 1.2. Uruchamianie makr
  • 1.3. Przypisanie makra do przycisku na pasku narzędzi lub do menu
  • 1.4. Przypisanie do makra kombinacji klawiszy
  • 1.5. Zarządzanie makropoleceniami
  • 1.6. Wbudowane makropolecenia Worda
  • 1.7. Edytor VB
  • 1.8. Przeglądarka obiektów (Object Browser)
  • 1.9. Wybrane skróty klawiszowe
  • 1.10. Warstwy w dokumencie Worda
  • 1.11. Artykuł (Story)
  • 1.12. Uruchamianie makra za pomocą przycisku umieszczonego w dokumencie
  • 1.13. Makro zawierające formularz (UserForm)
  • 1.14. Modyfikowanie wbudowanych poleceń
  • 1.15. Makra a bezpieczeństwo
  • 1.16. Programowanie obiektowe
  • 1.17. Kolekcje (zbiory)
  • 1.18. Hierarchia obiektów
  • 1.19. Obiekty w kodzie programu
  • 1.20. Deklarowanie zmiennych obiektowych
  • 1.21. Przypisanie odwołania do zmiennej obiektowej
  • 1.22. Tworzenie nowych obiektów
  • 1.23. Obiekty programu Microsoft Word
  • 1.24. Najważniejsze obiekty Worda
   • 1.24.1. Application
   • 1.24.2. Template - szablon (kolekcja Templates)
   • 1.24.3. Document
   • 1.24.4. Selection
   • 1.24.5. Range
   • 1.24.6. Bookmark
  • 1.25. Praca z dokumentami Worda
   • 1.25.1. Znajdowanie i zamienianie tekstu
   • 1.25.2. Edycja tekstu
   • 1.25.3. Formatowanie tekstu
   • 1.25.4. Praca z tabelami
   • 1.25.5. Obiekty graficzne (Shapes oraz InlineShapes)
   • 1.25.6. Wyświetlanie wbudowanych okien dialogowych
   • 1.25.7. Hiperłącza

 • 2. Makropolecenia w programie PowerPoint
  • 2.1. Obiekty programu PowerPoint
  • 2.2. DocumentWindow - projektowanie prezentacji
   • 2.2.1. Presentation
   • 2.2.2. Selection
   • 2.2.3. Slide
   • 2.2.4. Shape
  • 2.3. SlideShowWindow - wyświetlanie pokazu slajdów

 • 3. Makropolecenia w programie Excel
  • 3.1. Formuły, nazwy i funkcje w Excelu
  • 3.2. Pliki Excela
  • 3.3. Edytor VB
  • 3.4. Uruchamianie makra w Excelu
  • 3.5. Obiekty programu Excel
  • 3.6. Aplikacja i skoroszyt
   • 3.6.1. Application
   • 3.6.2. Workbook
  • 3.7. Komórki i zakresy komórek
   • 3.7.1. Range
   • 3.7.2. Cells
   • 3.7.3. Offset
   • 3.7.4. Copy, Cut oraz PasteSpecial
   • 3.7.5. Value, Formula i FormulaRlCl
   • 3.7.6. Select i Activate - zaznaczanie i aktywowanie komórek
   • 3.7.7. Comment
   • 3.7.8. Autofill - inteligentne wypełnianie serii komórek
   • 3.7.9. Sort
  • 3.8. Zdarzenia w Excelu
   • 3.8.1. Zdarzenia związane ze skoroszytem i arkuszem
   • 3.8.2. Zdarzenia związane z obiektem Application
  • 3.9. Wykresy
   • 3.9.1. Tworzenie arkusza wykresu
   • 3.9.2. Tworzenie wykresu na arkuszu
   • 3.9.3. Usuwanie wykresów
   • 3.9.4. Formatowanie wykresów
   • 3.9.5. Zapisywanie wykresu do pliku
   • 3.9.6. Modyfikacja wykresu po zmianie aktywnej komórki
  • 3.10. Zdarzenia związane z wykresami
  • 3.11. Przykładowy projekt

 • 4. Szczegółowe opisy wybranych ćwiczeń

 • Bibliografia
Write Your Own Review
You're reviewing:Visual Basic dla aplikacji w programach Word, PowerPoint i Excel. Praktyczny kurs z ćwiczeniami
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232175-3-4
Number of pages 152
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up