Language
Mobile navigation Home page

Doświadczanie choroby nowotworowej – aspekty psychospołeczne (PDF)

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Choroby nowotworowe stają się coraz większym problemem nie tylko zdrowotnym, ale i społecznym. Statystyki pokazują, że doświadczenie choroby onkologicznej staje się udziałem coraz większej grupy ludzi. Poważna, potencjalnie śmiertelna choroba wpływa niezaprzeczalnie na życie i funkcjonowanie, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również psychologicznym i - co często wydaje się pomijane w dyskursie na temat tego problemu - w wymiarze funkcjonowania społecznego. W przypadku chorób onkologicznych − których leczenie w wielu przypadkach jest radykalne, a sama choroba ma szczególne (nad)znaczenia społeczne − wpływ ten jest wyjątkowo znaczący. Pojawia się zatem duża i niezwykle istotna nisza w obszarze zainteresowań naukowych i praktycznych dotycząca wspierania jakości życia oraz codziennego funkcjonowania osób chorujących onkologicznie.

Autorka, odwołując się do teorii oraz wyników swoich badań (opartych na wywiadach z osobami chorującymi onkologicznie oraz ze specjalistami), opisuje niezwykle ważne aspekty życia z chorobą i obok choroby nowotworowej − podejmując w książce problematykę funkcjonowania rodzinnego, funkcjonowania społecznego oraz funkcjonowania w roli pacjenta. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikom specyficznych trudności i związanych z nimi potrzeb osób chorujących na nowotwory, co może stanowić pierwszy krok do większego zrozumienia i lepszego wspierania osób zmagających się z nowotworami.

Wstęp

Rozdział 1. Choroby nowotworowe – kontekst medyczny i społeczny

1.1. Choroby nowotworowe – specyfika i etiologia

1.2. Leczenie nowotworów

1.3. Psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z chorobą nowotworową

1.4. Symboliczne znaczenie oraz społeczny odbiór chorób nowotworowych

Rozdział 2. Własne badania empiryczne nad funkcjonowaniem szpitalnym, rodzinnym i społecznym osób chorujących onkologicznie

2.1. Problematyka badań oraz założenia metodologiczne

2.2. Metoda i techniki badawcze

2.3. Dobór próby badawczej i charakterystyka osób badanych

2.4. Etyczne aspekty przeprowadzonych badań

Rozdział 3. Funkcjonowanie w roli pacjenta a jakość życia oraz potrzeby w zakresie wsparcia pacjentów onkologicznych

3.1. Organizacja leczenia a konieczność wejścia w trudną rolę pacjenta

3.2. Znaczenie postawy personelu medycznego i stylu komunikacji w kontakcie z pacjentami

3.3. Potrzeby informacyjne

3.4. Postrzegane przez pacjentów zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne oraz dostępność pomocy psychoonkologicznej

3.5. Opieka psychospołeczna i dążenie do poprawy jakości życia pacjentów – podejście holistyczne

3.6. Sytuacja osób po zakończonym leczeniu onkologicznym – system wsparcia dla ozdrowieńców

Rozdział 4. Choroba nowotworowa a funkcjonowanie rodzinne

4.1. Życie rodzinne zaburzone chorobą nowotworową

4.2. Rodzicielstwo w cieniu choroby – problemy związane z pełnieniem roli rodzica w trakcie choroby nowotworowej

4.3. Choroba nowotworowa a relacje miłosne i związki osób chorujących onkologicznie

4.4. Choroba nowotworowa i leczenie a życie seksualne i plany prokreacyjne osób chorujących onkologicznie

Rozdział 5. Funkcjonowanie społeczne w trakcie choroby nowotworowej

5.1. Chory na nowotwór w społeczności – zagrożenie osób chorujących onkologicznie (samo)wykluczeniem społecznym

5.2. Choroba nowotworowa a negatywne reakcje otoczenia

5.3. Wsparcie społeczne jako bufor i zasób w sytuacji choroby nowotworowej

5.4. Organizacje pacjenckie i samopomoc

Rekomendacje dotyczące wsparcia funkcjonowania psychospołecznego osób chorujących onkologicznie

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Summary. Experiencing cancer. Psychosocial aspects

 

Write Your Own Review
You're reviewing:Doświadczanie choroby nowotworowej – aspekty psychospołeczne (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 351
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4017-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240174
Number of pages 380

Related Products

Sign up