Language
Mobile navigation Home page

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom II - Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny

PLN 25.00

The work consists of three volumes presenting systematised body of knowledge about methods used in a sequence of steps, from identifying the determinants of tourist development strategy at the local and regional levels. The area chosen to illustrate the research results is largely the commune of Zbaszyn, which allows the reader to follow the stages of action as applied to a single area. The present, second volume is devoted to problems concerning 1) historical and socio-cultural, 2) socio-economic and 3) infrastructural resources. In a separate chapter are discussed results of development of tourism observed in the social environment. Considerations of tourist resources both natural and anthropogenic close the chapters on the tourist attractiveness of landscape interpreted from the cultural and multisensory point of view. Then problems connected with the analysis of tourist movement (from the sociological, psychological-pedagogical, geographical and statistical point of view) are presented.

Wprowadzenie

Zasoby historyczne i społeczno-kulturowe

Małgorzata Gniazdowska
Problemy waloryzacji zasobów historycznych i kulturowych dla potrzeb turystyki i rekreacji

Jakub Isański
Wpływ turystyki na środowisko społeczno-kulturowe. Skutki rozwoju turystyki w środowisku społecznym - szansę i zagrożenia

Zasoby społeczno-ekonomiczne

Ewa Klebba
Zasoby społeczno-ekonomiczne

Zasoby infrastrukturalne

Dorota Matuszewska
Zagospodarowanie turystyczne - aspekt teoretyczny

Dorota Matuszewska
Zasady zagospodarowania terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji
Ewa Klebba
Zagospodarowanie turystyczne gminy Zbąszyń

Krajobraz

Maciej Pietrzak
Krajobraz multisensoryczny i metody jego oceny

Andrzej Kowalczyk
Krajobraz kulturowy

Ruch turystyczny

Krzysztof Podemski, Jakub Isański
Niektóre problemy metodologiczne badań turystów i instytucji turystycznych

Krzysztof Podemski
Doświadczanie obcości. Turystyka z humanistycznej perspektywy

Zbyszko Melosik
Turystyka w kulturze instant: paradoksy i kontrowersje

Alina Zajadacz
Ruch turystyczny jako przedmiot badań geograficznych

Alina Zajadacz
Ruch turystyczny w ujęciu statystycznymv

Anna Przybylska
Ruch turystyczny w gminie Zbąszyń

Informacje o autorach i redaktorach tomu

Indeks

Write Your Own Review
You're reviewing:Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom II - Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Tourist development: determinants and plans. Volume 2 -Natural tourist resources and methods of their appraisal
Type of publication Inne
Edition I
Series Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 2
ISBN 978-83-232-1981-1
Number of pages 266
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up