Language
Mobile navigation Home page

Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I - Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny

PLN 25.00

The work consists of three volumes presenting a systematised body of knowledge about methods used in a sequence of steps, from identifying the determinants of tourist development to preparing a development strategy at the local and regional levels. The area chosen to illustrate the research results is largely the commune of Zbąszyń, which allows the reader to follow the stages of action as applied to a single area. The present, first, volume is devoted to methods of appraisal of natural tourist resources. It discusses natural resources, including those of the animal kingdom only rarely considered in geographical works (e.g. from the perspective of angling or bird-watching), and tourist possibilities offered by wetland areas. Also presented are some research methods used in assessing the impact of selected forms of tourism on the natural environment.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać przetarcia, zabrudzenia, wgniecenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

Wprowadzenie

Zygmunt Młynarczyk, Bolesław Nowaczyk
Budowa geologiczna

Marcin Słowik, Andrzej Witt
Rzeźba terenu
Wody powierzchniowe

Adam Choiński, Grzegorz Borkowski
Waloryzacja jezior dla potrzeb turystyki i wypoczynku

Krystyna Milecka
Walory turystyczne jezior lobeliowych
Pogoda i klimat

Jan Tamulewicz
Bioklimat

Leszek Kolendowicz
Meteorotropowość wybranych sytuacji pogodowych na obszarze Polski i jej wpływ na osoby uprawiające turystykę i rekreację

Cezary Kaźmierowski, Jan Piekarczyk
Gleby

Kazimierz Tobolski, Krystyna Milecka
Obszary mokradlowe i możliwości ich turystycznego wykorzystania

Bohdan Ważyński
Zasady urządzania i zagospodarowania lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji
Świat zwierzęcy

Jerzy Mastyński, Wojciech Andrzejewski
Rybołówstwo, rybactwo, wędkarstwo

Paweł Czechowski, Piotr Indykiewicz, Leszek Jerzak
Obserwacje awifauny

Grzegorz Borkowski
Stan środowiska przyrodniczego

Anna Przybylska
Ochrona środowiska przyrodniczego

Aleksandra Magdalena Tomczyk, Marek Ewertowski
Oddziaływanie wybranych form turystyki na środowisko przyrodnicze - przegląd metod badań

Informacje o autorach i redaktorach tomu

Indeks

Write Your Own Review
You're reviewing:Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I - Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Tourist development: determinants and plans. Volume I - Natural tourist resources and methods of their appraisal
Type of publication Inne
Edition I
Series Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 1
ISBN 978-83-232-1964-4
Number of pages 274
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up