Language
Mobile navigation Home page

Utracone arcydzieło. Losy obrazu „Targ na jarzyny” Józefa Pankiewicza (PDF)

PLN 35.00

W Muzeum Narodowym w Poznaniu znajduje się obraz „Targ na jarzyny”, który uchodzi za dzieło Józefa Pankiewicza, powstałe w 1888 r. Istnieje jednak stara fotografia, która przedstawia oryginalny „Targ na jarzyny” i znacznie różni się od wspomnianego obrazu ze zbiorów poznańskich. Książka jest próbą ustalenia, czy obraz z muzeum poznańskiego jest przemalowanym oryginałem, czy może jednak repliką bądź kopią, a nawet falsyfikatem. Dzieje obrazu stworzonego przez Pankiewicza oraz losy płótna ze zbiorów poznańskich nie pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z tym samym dziełem. Analiza technologiczna obrazu z MNP z użyciem fotografii wykonanych w promieniach IR oraz UV, a także sposób ukształtowania figur i przedmiotów także tej identyczności nie pozwalają uznać. Poważne wątpliwości nasuwa sygnatura widoczna na obrazie poznańskim. Do Muzeum Narodowego w Poznaniu obraz został nabyty w 1948 r. w okolicznościach co najmniej zagadkowych. W konsekwencji przedstawiono tezę, że obraz ten nie został stworzony przez Pankiewicza i jest jednym z wielu dzieł tego artysty sfałszowanych przed, w trakcie lub tuż po zakończeniu II wojny światowej. Udzielona została także odpowiedź na pytanie, dlaczego tak słaby obraz został uznany i przez lata uchodził za dzieło Pankiewicza?

Write Your Own Review
You're reviewing:Utracone arcydzieło. Losy obrazu „Targ na jarzyny” Józefa Pankiewicza (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia Sztuki nr 45
ISSN 0556-1019
ISBN 978-83-232-3678-8 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323236788
Number of pages 228
Sign up