Language
Mobile navigation Home page

Uczenie się jako konstruowanie wiedzy. Świadomość, qualia i technologie informacyjne

Digital version
Platform: ibuk.pl

W książce przedstawiono procesy uczenia się jako drogę tworzenia osobistych konstruktów poznawczych podmiotu, odwołując się do najnowszych ustaleń i teorii z filozofii umysłu, psychologii poznawczej i szerzej kognitywistyki. Zaprezentowano autorską teorię qualiów w edukacji, model sfer refleksji oraz koncepcję strategii uczenia się poprzez konstruowanie zewnętrznych reprezentacji struktur wiedzy (ZRSW). W pięciu rozdziałach przedstawiono kolejno: cywilizacyjno-technologiczny kontekst konieczności zmiany postrzegania procesów edukacyjnych, w tym przesunięcia akcentu z nauczenia na uczenie się; zagadnienia różnych kontekstów interpretowania pojęć: wiedza, umysł, świadomość i qualia; autorską teorię qualiów w edukacji uzasadniającą znaczenie poznawania bezpośredniego; różne koncepcje i zalety koncepcji konstruktywizmu edukacyjnego; nową rolę technologii medialnych w procesach uczenia się oraz koncepcję ZRSW.

The monograph presents learning as a way of creating personal constructs of cognitive entity, referring to the latest findings and theories of philosophy of mind, cognitive psychology and cognitive science. It presents autho's theory of qualia in education, model of spheres of reflection and the concept of leaming strategy through the construction of the external representation of knowledge structures (ERKS).

Write Your Own Review
You're reviewing:Uczenie się jako konstruowanie wiedzy. Świadomość, qualia i technologie informacyjne
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) Learning as the constructing of knowledge. Qualia, consciousness and information technologies
Type of publication Monografia
Edition I
Series Technologia Kształcenia nr 20
ISSN 0137-1401
ISBN 978-83-232-2324-5
Number of pages 394
Number of publishing sheets 29,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up