Language
Mobile navigation Home page

Ucieczka od dzieciństwa. Współczesny film dla dzieci i młodzieży w świetle kina gatunków (PDF)

PLN 28.00

W książce omówiono zjawisko asymilowania przez kino przeznaczone dla młodego widza treści i konwencji estetycznych filmów zdefiniowanych gatunkowo i skierowanych dla dorosłych. Jest ono konsekwencją zarówno zaniku ponadgatunkowej kategorii film familijnego, jak i zmieniającej się i rosnącej świadomości kulturowej dzieci i młodzieży w dobie późnej nowoczesności. Sytuacja ta nie jest wyłącznie pochodną zabiegów samych twórców, ale w równym stopniu wynika z działalności oficjalnych instytucji upowszechniających sztukę filmową oraz indywidualnej lektury filmów przez młodego odbiorcę.

Autorowi za przykłady posłużyły: film szkolny (m.in. Ostatni dzwonek i 7 uczuć), baśń (różne wersje filmowe powieści Carla Collodiego Pinokio), western (m.in. Dziki Zachód Calamity Jane i Big City) oraz film grozy (zwłaszcza Wszechstronna dziewczyna).

Publikacja będzie dostępna również w wersji drukowanej.

Wstęp

Rozdział I. Film szkolny

Rozdział II. Filmowa baśń

Rozdział III. Western dla młodego widza

Rozdział IV. Kino grozy dla dzieci i młodzieży

Rozdział V. Film wojenny dla młodego odbiorcy

Zakończenie

Bibliografia

Indeks filmów i seriali telewizyjnych

Indeks nazwisk

Summary


The book discusses the phenomenon of cinema intended for young audiences assimilating the content and aesthetic conventions of genre-defined films aimed at adults. The following genres were used as examples: the school film (including The Last Bell and 7 Feelings), the fairy tale (various film versions of Carlo Collodi's novel Pinocchio), the western (including Wild West Calamity Jane and Big City) and the horror film (especially The Girl with All the Gifts).

This is a consequence of the disappearance of the cross-genre category of the family movie, and the changing and growing cultural consciousness of children and young people in the era of late modernity. This situation is not solely the outcome of efforts by filmmakers themselves, but it stems to an equal degree from the activities of official institutions popularising the art of filmmaking and from young viewers’ individual interpretations of films.

Write Your Own Review
You're reviewing:Ucieczka od dzieciństwa. Współczesny film dla dzieci i młodzieży w świetle kina gatunków (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Contemporary film for children and young people in the light of genre cinema
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filmoznawcza nr 36
ISSN 1642-8595
ISBN 978-83-232-4249-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242499
Number of pages 272

Related Products

Sign up