Language
Mobile navigation Home page

Übersetzer als Problemlöser. Eine qualitative Studie zum Problemlöseverhalten von semiprofessionellen Übersetzen

PLN 23.00

Prezentowana książka wpisuje się w nurt empirycznych badań nad procesem translacji i stanowi próbę analizy zachowania adeptów przekładu z parą językową język niemiecki - język polski. Celem rozprawy jest przedstawienie strategii rozwiązywania problemów stosowanych przez badanych oraz wychwycenie deficytów w ich działaniu. Dane do analizy, pozyskane z protokołów głośnego myślenia, poddane są oglądowi niejako z trzech perspektyw. Pierwsze spojrzenie koncentruje się na krótkiej charakterystyce intraindywidualnych profili procesualnych. Druga płaszczyzna analityczna obejmuje porównanie strategii w wymiarze globalnym oraz kontrastywne ujęcie strategii rozwiązywania konkretnych problemów o wysokim stopniu interindywidualności. Analizę materiału wieńczy diagnoza zachowania badanych w świetle paradygmatu rozwiązywania problemów kompleksowych. Praca zawiera także refleksje na temat dydaktyki translacji.

 • Vorwort
 • Abkürzungsverzeichnis
 • Einleitung

 • Kapitel 1. Übersetzungswissenschaftliche Standortbestimmung
  • 1.1. Der übersetzungsprozessuale Ansatz
  • 1.2. Methode des Lauten Denkens - Versuch einer Bestandsaufnahme
   • 1.2.1. Wissenschaftsgeschichtlicher Exkurs
   • 1.2.2. To think aloud or not to think aloud - Kritischer Methodendiskurs
   • 1.2.3. Lautes Denken im Dienste der empirischen Übersetzungsprozessforschung
   • 1.2.4. Alternative Online-Verfahren
  • 1.3. Experten-Novizen-Vergleich

 • Kapitel 2. Strukturelles Substrat und Dynamik des Problemlöseverhaltens
  • 2.1. Theoretisch-begriffliche Präliminarien zum Problemlösen
  • 2.2. Strukturelles Substrat des Problemlöseverhaltens der Übersetzer
  • 2.2.1. Personenfaktoren
   • 2.2.1.1. Translatorische(s) Wissen/Kompetenz
    • 2.2.1.1.1. Linguale Kompetenz als Baustein der Translationskompetenz
    • 2.2.1.1.2. Kulturwissen/-kompetenz
    • 2.2.1.1.3. Sach- und Fachwissen
    • 2.2.1.1.4. Arbeitstechnische Kompetenz
   • 2.2.1.2. Gedächtnis
   • 2.2.1.3. Kreativität
   • 2.2.1.4. Weitere intraindividuelle Determinanten
  • 2.2.2. Translationsauftrag/Translationsaufgabe
  • 2.2.3. System
  • 2.3. Dynamik des Problemlösens

 • Kapitel 3. Übersetzungsproblem und Problemlösungsstrategie - Versuch einer definitorischen Annäherung
  • 3.1. Zum Übersetzungsproblem
   • 3.1.1. Klassifikationsvorschlag von Nord Ch
   • 3.1.2. Andere Taxonomievorschläge
  • 3.2. Zum Strategiebegriff

 • Kapitel 4. Empirische Untersuchung
  • 4.1. Anlage des Experiments
  • 4.2. Prozessuale Kurzporträts der Probanden
  • 4.3. Dimension der Strategien
   • 4.3.1. Operationalisierung des Konstrukts "Übersetzungsproblem"
   • 4.3.2. Spektrum der Strategien
    • 4.3.2.1. Rezeptionsstrategien
    • 4.3.2.2. Äquivalentauffindungsstrategien
    • 4.3.2.3. Evaluationsstrategien
    • 4.3.2.4. Entscheidungsstrategien
   • 4.3.3. Strategien im interindividuellen Kontrast
   • 4.3.4. Fazit
  • 4.4. Im Angesicht der Konfrontation mit der Komplexität

 • Kapitel 5. Zusammenfassung, Implikationen und Ausblick
  • 5.1. Zusammenfassung der Ergebnisse
  • 5.2. Didaktische Implikationen
  • 5.3. Methodologische Implikationen
  • 5.4. Forschungsperspektiven

 • Literaturverzeichnis
Write Your Own Review
You're reviewing:Übersetzer als Problemlöser. Eine qualitative Studie zum Problemlöseverhalten von semiprofessionellen Übersetzen
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Język. Kultura. Komunikacja nr 4
ISBN 978-83-232-1949-1
Number of pages 235
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up