Language
Mobile navigation Home page

Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie

PLN 6.00

Przedmiotem rozprawy jest uniwersytet – instytucja z wielowiekowymi tradycjami w czasach wielkich transformacji. Autor pokazuje, jak zmienia się jego funkcjonowanie we współczesnym kontekście europejskim w krajach transformacyjnych, do których należy także Polska. Uniwersytety przechodzą do nowego paradygmatu zarządzania, czego przejawem jest poddanie ich pod ogląd społeczny oraz uznanie ich ogromnego znaczenia w wymiarze gospodarczym. Poruszona zostaje również kwestia przedsiębiorczości akademickiej. W zakończeniu autor przedstawia koncepcję dotyczącą optymalizacji funkcjonowania uniwersytetów, uwzględniającą elementy przedsiębiorczości.

Podziękowania

Wstęp: funkcjonowanie uniwersytetu w XXI w. jako interdyscyplinarne wyzwanie dla polityki publicznej
1. Nowe konteksty funkcjonowania, nowe konteksty badań
2. Permanentnie reformowany uniwersytet: kluczowe motywy dyskusji
3. Pytania badawcze: pierwsze przybliżenie

ROZDZIAŁ I
Uniwersytet w 2020 r.: trendy i proba prognozy
1. Wprowadzenie
2. Rosnący stopień komplikacji przedsięwzięcia akademickiego
3. Mechanizmy rynkowe i nowe wzorce generowania uczelnianych przychodow
4. Nowi interesariusze uniwersytetu a związki kształcenie/ badania naukowe
5. Nowe wyzwanie: sprzeczne wymagania wobec kadry akademickiej
6. Wartości akademickie a nowe zadania uniwersytetow
7. Wnioski

ROZDZIAŁ II
Uniwersytet a globalne reformy sektora publicznego
1. Wprowadzenie
2. Panstwo dobrobytu, globalizacja i publiczne finansowanie szkolnictwa wyższego
3. Globalizacja a sektor publiczny
4. Kondycja fiskalna państwa, szkolnictwo wyższe i inne usługi publiczne
5. Otwarta gospodarka, polityka zaciskania pasa i procesy prywatyzacji szkolnictwa wyższego
6. Wnioski

ROZDZIAŁ III
Przedsiębiorczość akademicka i nowy model funkcjonowania uniwersytetu w Europie (transformacje struktur zarządzania)
1. Wprowadzenie
2. Zarządzanie uniwersytetami i ich ustroj a przyszła rola uniwersytetow: wizja Komisji Europejskiej
3. Przedsiębiorczość akademicka a zarządzanie ryzykiem
4. Kolizja wartości akademickich i wartości menadżerskich
5. Przedsiębiorczość akademicka a akademicka kolegialność
6. Przedsiębiorczość akademicka a centralizacja i decentralizacja władzy uczelnianej
7. Rozkład przedsiębiorczości akademickiej w ramach instytucji edukacyjnych
8. Wnioski

ROZDZIAŁ IV
Podstawowe wymiary przedsiębiorczości akademickiej
1. Wprowadzenie
2. Zdywersyfikowana podstawa finansowa uczelni przedsiębiorczych: w poszukiwaniu nowych źrodeł dochodu
3. Wzmocniony rdzeń zarządzania uniwersytetow przedsiębiorczych
4. Poszerzone peryferie rozwojowe uniwersytetow przedsiębiorczych
5. Tradycyjny rdzeń akademicki, czyli academic heartland
6. Kultura przedsiębiorczości
7. Szansa dla przedsiębiorczości akademickiej: regionalna misja uniwersytetu
8. Wnioski

ROZDZIAŁ V
Dostępność szkolnictwa wyższego i rola rynku w edukacji w kontekście transformacji ustrojowych
1. Wprowadzenie
2. Rowność szans w dostępie do edukacji na wyższym poziomie
3. Szkolnictwo prywatne w krajach transformacji ustrojowej i jego legitymizacja społeczna
4. Wnioski

ROZDZIAŁ VI
Uniwersytet i państwo na przełomie wieku
1. Wprowadzenie
2. Nowoczesny uniwersytet i państwo dobrobytu
3. Nowoczesny uniwersytet i nowoczesne państwo narodowe
4. Wnioski

Appendix: polskie szkolnictwo wyższe a transformacje uniwersytetów w Europie

Literatura

Nota biograficzna

Write Your Own Review
You're reviewing:Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Inne
Edition I
ISBN 978-83-232-2207-1
Number of pages 448
Number of publishing sheets 29,00
Format [cm] 17,5 x 24,5
Type of binding hardcover
Sign up