Language
Mobile navigation Home page

Tradycje uniwersyteckie Poznania

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 83-232-1236-7
  • Category: OUTLET, History
  • Year of publication: 2003
PLN 5.00

W 1611 roku, na mocy dekretu króla Zygmunta III, potwierdzonego przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, poznańskie Kolegium Towarzystwa Jezusowego zostało podniesione do rangi uniwersytetu. W opracowaniu znajduje się tekst tego przywileju w oryginale i w tłumaczeniu na język polski, a także dwa dalsze przywileje: króla Jana III Sobieskiego z roku 1678 oraz obszerne ich omówienia. Zamieszczono tu również wyjątki z korespondencji z papieżem Pawłem V oraz ważniejsze wypowiedzi senatorów z tej epoki.

In 1811, on the strength of a decree issued by King Sigismund III, confirmed by the Sejm (Parliament) of the Republic of Both Nations, the Poznan College of the Jesuit Society was raised to the rank of university. In this book readers will find the text of this privilege in the original and in the translation into Polish as well as two other privileges of King John III Sobieski and a comprehensive discussion of these privileges. Readers will also find in the book excerpts from the correspondence with Pope Paul V and the more important opinions of senators of that epoch.

Write Your Own Review
You're reviewing:Tradycje uniwersyteckie Poznania
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Academic traditions in Poznan
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia nr 200
ISSN 0554-8217
ISBN 83-232-1236-7
Number of pages 164
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up