Language
Mobile navigation Home page

Topografia tożsamości, t. 1

PLN 2.00
Digital version
Platform: ibuk.pl

Zbiór studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Autorzy rozpatrują kwestie kultur narodowych w szerokim spektrum problemowym, czerpiąc inspiracje z różnych nurtów współczesnej humanistyki, głównie z zakresu teorii oraz historii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy interkulturowej i studiów komparatystycznych, kulturoznawstwa oraz teorii postkolonialnej. Wśród inspiracji metodologicznych znajdą się stanowiska, które wiążą interpretację faktów literackich z heurystyką narodowego losu, historii, narodowej filozofii, a także różnorodne stanowiska w obrębie krytyki postkolonialnej. Na tom pierwszy składają się prace sytuujące się w dwóch zakresach tematycznych: „Miasta ze słów” oraz „Miejsca pamięci, pamięć przestrzeni”. Tom drugi prezentuje teksty ujęte w części: „Przestrzenne kody tożsamości kulturowej”, „Język, przestrzeń, tożsamość” oraz „Szlaki kulturowe”.

The works contained in the two-volume publication entitled Topografia tożsamości [Topography of Identity] are of an interdisciplinary character and consider questions of national cultures in a wide spectrum of problems, drawing inspiration from different trends of modem humanities, mainly from the area of the theory and history of literature with special account of intercultural perspective and comparative studies as well as culture studies and post-colonial theory. Among methodological inspirations there are standpoints, which combine interpretation of literary facts with the heuristics of the national lot, history of national philosophy as well as various attitudes within the post-colonial criticism. Research and methodological strategies include a range of fundamental, analytical and theoretical problems, starting from the elaboration of regional, interregional and European research strategies, description of the criteria of belonging to geo-cultural circles, mapmaking of culture and geo-poetics.Słowo wstępne
(Size: 64.2 KB)
Spis treści
(Size: 136.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Topografia tożsamości, t. 1
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Topography of Identity, vol. 1
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Słowiańska nr 28
ISSN 1429-7612
ISBN 978-83-232-2437-2
Number of pages 196
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up