Language
Mobile navigation Home page

Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki

PLN 30.00

Nominacja do Nagrody w Konkursie im. Jana Długosza (Kraków 2010).

Nowa książka wybitnego literaturoznawcy, tłumacza, poety - poświęcona poetyce przekładu i zagadnieniom translatologii, o których Autor we wstępie pisze: "Co nowego wnosi przekład literacki do poetyki? Jakie cechy łączą, jakie dzielą krytykę tłumaczeń od krytyki dzieł oryginalnych? Dlaczego tak trudno opowiedzieć narodową historię sztuki tłumaczenia? Co ma począć tłumacz z utworami, w których odzywają się głosy nieznanych jego czytelnikom dzieł obcojęzycznych? Jakimi drogami do utworów oryginalnych przenikają pokusy poliglotyzmu? Czym odznacza się sfera wzajemnych oddziaływań twórczości autorskiej i translatorskiej? Co traci, co zyskuje tłumacz, który próbuje grać rolę "autora pomocniczego" przekładanego utworu? Co to znaczy, że w każdym przekładzie pozostają elementy "nieprzekładu"? Na czym polega mechanizm niezamierzonego komizmu tłumaczeń? O jakie wartości toczą się "wojny" między tłumaczami tego samego utworu? Które tradycje oraz innowacje komparatystyczne zasługują na wznowienie? Czym są "polasobowtóry" w literaturach oddalonych od siebie kulturowo i geograficznie? Którędy biegną granice między przekładem literackim a intersemiotycznym? Na pytania powyższe, i na wiele innych, szukam w swej najnowszej książce odpowiedzi, z których Czytelnik wysnuje dylematy własne, bo taka jest natura żywej wiedzy o tajnikach sztuki (nie tylko przekładu)".

Od autora

 • ROZDZIAŁ I. Cudze słowo w cudzym słowie. Intertekstualność, literackość, paradygmatyczność
  • Intertekstualność a literackość
  • Między tekstami literatury rodzimej
  • Między tekstami literatur obcych
  • Dzieło literackie w paradygmatycznym uniwersum
  • Szereg klawiaturowy
  • Szereg leksykonowy
  • Szereg tekstowy
  • W kręgu poetyki odbioru
  •  

 • ROZDZIAŁ II. Jedno- i wielojęzyczność literackich "światów". Między poetyką dzieła oryginalnego a poetyką przekładu
  • Dzieło zamknięte w języku
  • Poetyka "światów" wielojęzycznych
  • Dyrektywy przekładowe w dziele oryginalnym
  • Konfrontacje i separacje
  • Dwa sposoby istnienia poetyki przekładu
  • Nie ma aksjologii czystych form
  •  

 • ROZDZIAŁ III. "Dzień dobry, jam ciotka twa". W strefie nieprzekładu
  • Nieprzekładalność konstrukcji utworu
  • Nieprzekładalność chwytu językowego
  • Nieprzekładalność chwytu graficznego
  • Nieprzekładalność cytatu
  • Nieprzekładalność denotacji
  • Nieprzekładalność konotacji
  • Gra substytucji i translokacji
  •  

 • ROZDZIAŁ IV. "Zażenowana mortadela". Translatorskie komedie omyłek
  • Odstępstwa zamierzone, omyłki niekonieczne lub nietranslatologiczne
  • Śmiesznostki przekładów
  • Recenzenckie polowania na komediowe efekty
  •  

 • ROZDZIAŁ V. Tłumacz jako autor pomocniczy
  • Sekrety rzeczy
  • Narracja jako instrukcja obsługi
  • Gdy tłumacz się wtrąca
  •  

 • ROZDZIAŁ VI. Tajemnica istnienia (sporadycznego) krytyki przekładu
  • Wiedza wobec niewiedzy
  • Cele krytyki przekładu
  • Funkcja korekcyjna (krytyk jako tłumacz)
  •  

 • ROZDZIAŁ VII. Tłumaczenie jako „wojna światów”
  • Współodpowiedzialność autora oryginału
  • "Świat podstawiony"
  • Ciemności kryją wiersze
  • Prywatność tłumacza
  • Wybuch wojny "światów podstawionych"
  • "Świat" pierwszej strofy
  • "Świat" drugiej strofy
  • "Świat" trzeciej strofy
  •  

 • ROZDZIAŁ VIII. Metafory, które "wiedzą", czym jest tłumaczenie
  • Do kogo podobny jest tłumacz?
  • Metafory aksjologiczne i epistemologiczne
  • Duch oryginału oraz inne duchy
  • Gdy duch jest dobry, a litera zła
  • Utopia dosłowności
  •  

 • ROZDZIAŁ IX. Historia i komparatystyka
  • Historia przekładu według Wacława Sadkowskiego
  • Komparatystyka według Andrzeja Litworni
  •  

 • ROZDZIAŁ X. Pola-sobowtóry. Rewolucja i komparatystyka
  • Tłumaczenie wiersza quasi-wierszem
  • Między literaturą a literaturą
  • Pola ideologii
  • Poetycki repertuar rewolucji
  • Najmniej słów
  • Pola odwrotu
 • ROZDZIAŁ XI. Polska w poetyckim gabinecie luster. W kręgu komparatystyki wewnętrznej
  • Zwierciadła psychosfery
  • Polska w pięciu obrazach
  •  

 • ROZDZIAŁ XII. Przekład całkowity, czyli o potędze hiperboli
  • Dwie perspektywy translatologii
  • Paradoks całkowitości
  • Z polskiego na polski
  • Przekład intrasemiotyczny?
  • Kryteria "bycia przekładem"
  • Przekład na język osobistych doświadczeń odbiorcy
  • Jedno z wielu podejść
  •  

 • ROZDZIAŁ XIII. Jeszcze o transmutacji. Gennadij Ajgi i dylematy abstrakcjonizmu
  • Wiersz jako rzecz
  • Awangardowe przymierza poezji i sztuk wizualnych
  • Transformacje obrazu
  •  

 • Indeks nazwisk
Write Your Own Review
You're reviewing:Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatystyki
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition III poprawione i rozszerzone
ISBN 978-83-232-2347-4
Number of pages 336
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up