Language
Mobile navigation Home page

The self and the world. Aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women

PLN 15.00

The book constitutes an attempt at a selective, but far-ranging analysis of the aesthetics and politics of memoirs written by Canadian and US women of different racial and ethnic backgrounds since 1990. The study focuses on memoirs by experienced writers, consciously deploying in their texts a number of literary, visual and paratextual devices. The aim is to illuminate the ways in which they make sense of their experience and how they endow it with a particular narrative shape, with special focus on the implicit and explicit ideological baggage of the memoirs. An important aspect of the project is the critical reflection on the nature of memory that emerges from the selected texts in connection with both individual and collective history. Special focus falls on configurations of gender and race/ethnicity in the contexts of the two multicultural North American societies, and their influence on the process of self-fashioning.

Discounted books may have dirt, abrasions, minor damage and creases at the edges of pages.

W książce zaprezentowano wybiórczy, ale szeroko zakrojony przegląd rozwiązań estetycznych i przekazu ideologicznego wydanych po 1990 roku pamiętników anglojęzycznych pisarek północnoamerykańskich o różnym pochodzeniu etnicznymi rasowym. Analizowane teksty wyszły spod pióra doświadczonych pisarek świadomie stosujących różnorodne techniki literackie, związane tak z konstrukcją tekstu pisanego, jak z użyciem różnorodnych zabiegów wizualnych oraz paratekstów. Analizy mają na celu ukazanie sposobów w jakie autorki porządkują swoje doświadczenia, jak nadają im konkretny kształt narracyjny oraz wskazanie na to jak rozwiązania estetyczne powiązane są w omawianych pamiętnikach z ich bagażem ideologicznym. Znaczącym aspektem książki jest także krytyczna refleksja nad koncepcją pamięci, jaka wyłania się z omawianych pamiętników, w szczególności w odniesieniu do historii tak indywidualnej jak zbiorowej. Szczególnie ważne są konfiguracje płci i rasy/etniczności w kontekście wielokulturowych społeczeństw Kanady i USA oraz ich wpływ na proces autokreacji autobiograficznych narratorek.

Uwaga! Książki z wyprzedaży mogą posiadać zabrudzenia, przetarcia, drobne uszkodzenia i zagniecenia.

Contents
(Size: 107.7 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:The self and the world. Aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) (pl) Ja i świat: wybrane aspekty estetyki i ideologii współczesnego pamiętnika literackiego pisarek północnoamerykańskich
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Angielska nr 57
ISSN 0554-8144
ISBN 978-83-232-3339-8
Number of pages 220
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up