Language
Mobile navigation Home page

The perception of language and non-language resources in press advertisements: an ecolinguistic-communicative approach

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3361-9
  • Category: Linguistics
  • Year of publication: 2018
PLN 24.00

Tematem monografii jest zarządzanie zasobami językowymi i niejęzykowymi w reklamie prasowej w ujęciu ekolingwistycznym i komunikologicznym. Zasadniczym celem części teoretycznej jest ukazanie złożoności procesu komunikacji międzyludzkiej poprzez zaprezentowanie mnogości teoretycznych podejść i aspektów, w których nauka ujmuje to interdyscyplinarne pojęcie, a także umiejscowienie komunikatów reklamowych w dyskursie perswazyjnym. Autorka zakłada, że sposób doboru i alokacji owych zasobów przez nadawcę jest odzwierciedleniem jego sprawności komunikacyjnej i może być zweryfikowany na podstawie opinii odbiorcy komunikatów reklamowych o ich skuteczności na drodze badań empirycznych. Badanie wykazało, że sprawność komunikacyjna nadawców prasowych przekazów reklamowych jest wysoka, ale jednocześnie nie spełnia ona wszystkich kryteriów skutecznej komunikacji perswazyjnej. Wyniki badania dowodzą, że najwięcej możliwości kształtowania skutecznego przekazu reklamowego daje właściwe zarządzanie zasobami niejęzykowymi, poprzedzone niezbędnymi badaniami z udziałem konsumentów.

Monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców – zarówno teoretyków jak i praktyków zainteresowanych złożonymi problemami komunikacji perswazyjnej, w tym marketingowej.

Summary
(Size: 80.6 KB)
Table of contents
(Size: 85.8 KB)
Streszczenie
(Size: 80.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:The perception of language and non-language resources in press advertisements: an ecolinguistic-communicative approach
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) (pl) Postrzeganie zasobów językowych i niejęzykowych w reklamie prasowej: perspektywa ekolingwistyczno-komunikologiczna
Type of publication Monografia
Edition I
Series Językoznawstwo nr 37
ISSN 0239-7617
ISBN 978-83-232-3361-9
Number of pages 192
Number of publishing sheets 13,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up