Language
Mobile navigation Home page

Terapia zajęciowa dla osób w okresie późnej dorosłości. Stan aktualny i pożądane kierunki zmian

PLN 17.00

W książce przedstawiono problem aktywizacji osób starszych poprzez terapię zajęciową. Ze względu na szeroki potencjał, terapia zajęciowa stanowi bardzo ważny element działań prewencyjnych oraz formę aktywizacji seniorów w starzejącym się społeczeństwie, co w konsekwencji zapobiega wykluczeniu społecznemu osób starszych. Autorka koncentruje się na problemach teoretycznych i definicyjnych związanych z terapią zajęciową w Polsce oraz przedstawia sposoby jej prowadzenia na przykładzie poznańskich dziennych domów pomocy społecznej – ukazując konsekwencje przyjętych założeń teoretycznych. Analizuje zagadnienie w porównaniu do innych krajów UE i USA, przedstawia różnice w podejściu do tej formy usprawniania, odmienne metody pracy oraz regulacje prawne, wpływające bezpośrednio na sposób prowadzenia tej formy terapii w Polsce.

W dwóch pierwszych rozdziałach omówiono problem starzenia się człowieka w ujęciu psychologicznym i społecznym oraz koncepcje teoretyczne i regulacje prawne związane z terapią zajęciową. Następnie przedstawiono hipotezy badawcze i metodykę pracy, analizę oferty innych niż terapia zajęciowa aktywności dla osób w okresie późnej dorosłości dostępnych na terenie Poznania oraz wyniki badań przeprowadzonych na grupie terapeutów zajęciowych oraz uczestników zajęć w dziennych domach pomocy społecznej. Książkę kończy rozdział o konsekwencjach specyficznego podejścia do terapii zajęciowej w Polsce oraz propozycje takich zmian, by była ona efektywniejsza i satysfakcjonująca dla uczestników.

Spis treści
(Size: 91.3 KB)
Summary
(Size: 110.2 KB)
Wstęp
(Size: 86.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Terapia zajęciowa dla osób w okresie późnej dorosłości. Stan aktualny i pożądane kierunki zmian
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Occupational therapy for persons in late adulthood: current state and desired directions for change
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 304
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3497-5
Number of pages 160
Number of publishing sheets 10,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up