Language
Mobile navigation Home page

Teofilakt Simokatta, Historia powszechna (PDF)

PLN 50.00

Teofilakt Simokatta „Historia powszechna”, to najważniejsze greckojęzyczne źródło do dziejów końca VI wieku. Praca ta ma szczególne znaczenie dla badań historycznych i archeologicznych w kontekście pojawienia się Słowian na Bałkanach, ich relacji z cesarstwem rzymskim oraz nomadycznymi Awarami. To Teofilakt Simokatta, jako jeden z pierwszych uczonych rzymskich, zanotował imiona słowiańskie, do tej pory będące przedmiotem żywej dyskusji naukowej. Drugim ważnym przedmiotem narracji, jest szczegółowy opis długotrwałego konfliktu rzymsko-perskiego na granicy wschodniej, którego konsekwencje wykroczyły daleko poza własną epokę i są odczuwalne po dziś dzień.

Przedstawiona praca jest nie tylko pierwszym pełnym tłumaczeniem na język polski tego niezwykle ważnego źródła, ale dzięki obszernemu komentarzowi naukowemu i bibliografii, stanowi wyczerpujące kompendium do dziejów ostatniego dwudziestolecia VI wieku.

Wstęp

Teofilakta Simokatty Historia powszechna – panorama dwudziestolecia 582–602 

Rys historyczny: 565–582

Uwagi do przekładu polskiego

Funkcje i stopnie wojskowe w dziele Teofilakta Simokatty

Teofilakt Simokatta, Historia powszechna 

Apendyksy 

Rola i miejsce mów w dziele Teofilakta Simokatty 

Bitwa pod Solachon w roku 586 w świetle dzieł Teofilakta Simokatty i Teofanesa Wyznawcy 

Władcy Iranu przed podbojem islamskim 

Mapy 

Bibliografia

Indeks imion własnych

Indeks nazw geograficznych i etnicznych 

Write Your Own Review
You're reviewing:Teofilakt Simokatta, Historia powszechna (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Type of publication Skrypt, podręcznik
Edition I
Series Rhomaioi nr 7
ISSN 1898-5831
ISBN 978-83-232-3742-6 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237426
Number of pages 500
Number of publishing sheets 38,00

Related Products

Sign up