Language
Mobile navigation Home page

Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3162-2
  • Category: Polish Philology
  • Year of publication: 2017 (dodruk 2017)
PLN 40.00

Książka stanowi próbę nowego spojrzenia na znaczenie tekstu w piosence – poza stereotypowymi rozróżnieniami zależnymi od stylistyki muzycznej. Na równych prawach występują tu teksty z gatunku piosenki literackiej oraz warstwa słowna utworów rockowych, co pozwala na ukazanie różnic, ale i podobieństw między tymi odrębnymi – zdawałoby się – światami.

Perspektywa historyczna każe spoglądać na dorobek polskiej piosenki ostatniego półwiecza ze szczególnym uwzględnieniem przemian społeczno-politycznych dokonujących się w przełomowych momentach lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. To wówczas następowały zmiany, które nobilitowały tekst piosenki z formy czysto rozrywkowej ku jednej z form społecznej komunikacji. Na tak zarysowanym tle autor dokonuje analiz porównawczych zarówno w obrębie tradycyjnie rozumianych gatunków, jak i pomiędzy nimi, ukazując jak istotną rolę pełni warstwa słowna piosenek w różnych odmianach gatunkowych.

W publikacji ukazano postawy i twórczość tak różnych artystów, jak: Jacek Kaczmarski, Jan Krzysztof Kelus, Jacek Kleyff, Grabaż (Krzysztof Grabowski), Kazik (Kazimierz Staszewski), Grzegorz Ciechowski, Spięty (Hubert Dobaczewski), Pablopavo (Paweł Sołtys), Marcin Świetlicki i inni. Niebagatelną rolę odgrywa tu problematyka zaangażowania społecznego artystów, którzy traktują własną twórczość jako sposób wypowiedzi na temat otaczającego świata, próbując opisywać rzeczywistość i wpływać na jej kształt.

 

Spis treści
(Size: 109.1 KB)
Recenzaj w IKSie
(Size: 220.7 KB)
Recenzja w artPapierze
(Size: 128.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Twangers and poets: lyrics in the context of social and cultural change of the recent decades
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 173
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3162-2
Number of pages 444
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up