Language
Mobile navigation Home page

Sytuacje trudne w życiu dziecka

PLN 22.00

Dzieło zbiorowe przygotowane przez poznańskich pedagogów i psychologów reprezentujących różne specjalności. Przynosi dwanaście obszernych opracowań o dużych walorach poznawczych, kształcących i praktycznych, ukazujących różne sytuacje trudne w życiu dziecka i analizujących je z odmiennych punktów widzenia. Część autorów tekstów skupiła swą uwagę na rozmaitych problemach dziecka w kontekście oddziaływań rodziny, część zaś analizuje różne trudności pojawiające się w życiu szkolnym dziecka.

This publication is a collective work comprising 12 articles by pedagogues and psychologists from different fields of specialization. The authors use different perspectives to characterise difficult situations children find themselves in. In their interdisciplinary approach, the authors depict children's troubled lives and existential problems from the perspective of the child's two fundamental living environments: family (as a primary context for the child's development) and school (as a secondary environment). The first part of the work concerns problems children face in their family lives, with the major focus on family dysfunctionality discussed both in contemporary and historical terms. The second part contains the authors' thoughts on school environment and certain educational and upbringing problems occurring within that setting. Finally, some ways of overcoming difficult situations in children's lives are outlined.

Wprowadzenie (Małgorzata Cywińska)

Część I

Sytuacje trudne dziecka w środowisku rodzinnym (dyskurs pedagogiczno-socjologlczny i historyczny)


Małgorzata Cywińska, Osamotnienie dziecka w domu rodzinnym
Waldemar Segiet, Dziecko "odarte" z domu - "odziane" w instytucję. Kilka uwag o tworzeniu sytuacji, w których trudno być dzieckiem
Katarzyna Segiet, "Wspólnotowość życia rodzinnego" - w kontekście socjalizacji i sytuacji trudnych
Hubert Tomkowiak, Przekaz telewizyjny jako źródło sytuacji trudnych w życiu dziecka
Ewa Kasperek-Golimowska, Choroba dziecka jako sytuacja trudna w życiu rodziny
Katarzyna Kabacińska, Kłopoty w wychowaniu małych dzieci w świetle wybranych pamiętników osiemnastowiecznych

Część II

Środowisko szkolne a sytuacje trudne dziecka (dyskurs wychowawczo-dydaktyczny)


Agnieszka Rosińska, Dariusz Rosiński, Dzieci z zaburzeniami procesu socjalizacji w środowisku szkolnym
Elżbieta Misiorna, Start szkolny dziecka jako sytuacja trudna
Renata Michalak, Dziecko w sytuacji konfliktu poznawczego
Kinga Ober-Łopatka, Świadomość fonologiczna a trudności w nabywaniu umiejętności czytania
Anna Przybylska, Działania plastyczne kanwą ujawniania sytuacji trudnych przez dzieci
Katarzyna Wojciechowska, Dziecko wobec trudności i wyzwań stawianych przez wczesnoszkolną edukację muzyczną - zarys problemu

Zamiast zakończenia (Małgorzata Cywińska)

Noty o autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Sytuacje trudne w życiu dziecka
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Children in difficult situations
Type of publication Monografia
Series Psychologia i Pedegogika nr 145
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-1923-1
Number of pages 244
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up