Language
Mobile navigation Home page

Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej

PLN 25.00

Autorzy, wychodząc od ogólnego pojęcia kamienia i rozmaitych jego znaczeń, prezentują złożone zagadnienia historii władzy społeczeństw dokumentowanej symbolami kamiennymi. Podają przykłady symboliki kamienia i jego kultu od najstarszych dziejów człowieka (np. alchemiczne pojęcie kamienia filozoficznego). Opisują też kamienie jako symbole płodności, kamienie lecznicze oraz kamienie kultowe występujące w określonych kompleksach górskich. Przedstawiają wykorzystanie kamieni w starożytnym Rzymie i Grecji. Arcyciekawe opisy oparte na badaniach terenowych oraz na bogatej, wszechstronnej analizie literatury, wzbogacone znaczną liczbą własnych obserwacji to atuty tej niezwykłej książki.

In this book, stone - a rock raw material - is the subject of the studies of two researchers - one representing natural sciences and one social sciences. This work is an attempt to bring closer to the readers the research methods and aims of two fields of science which are distant from one another. On the example of the ancient, mainly Roman civilization of the Mediterranean basin, the authors show a relationship between the wealth, power, social prestige and the monumental stone objects of architecture and art.

 • Wstęp
 • 1. Kamień a skała (J. Skoczyłas)
 • 2. Wybrane zagadnienia z problematyki władzy i kwestii legitymizacji władzy (M. Żyromski)
  • 2.1. Władza
  • 2.2. Legitymizacja władzy
  • 2.3. Starożytny Rzym
 • 3. Symbole - symbole władzy i symbolika kamienia
  • 3.1. Symbole polityczne (M. Żyromski)
  • 3.2. Symbolika kamienia (J. Skoczyłas)
 • 4. Możliwości wykorzystania kamienia w starożytnym Rzymie (J. Skoczyłas, M. Żyromski)
 • 5. Wybrane przykłady zastosowania kamienia w rzymskiej architekturze i sztuce (M. Żyromski)
  • 5.1. Łuki triumfalne
  • 5.2. Kolumny
  • 5.3. Mauzoleum Hadriana
  • 5.4. Panteon
  • 5.5. Posąg Augusta z Prima Porta
  • 5.6. Rzeźba tetrarchów z Wenecji
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • The significance of symbols of stone in the process of legitimization of power in the European civilization (Summary)
Write Your Own Review
You're reviewing:Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The significance of symbols of stone in the process of legitimization of power in European civilization
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition II popr.
Series Badania Interdyscyplinarne nr 1
ISBN 83-232-1563-4
Number of pages 178
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up