Language
Mobile navigation Home page

Symbolae Philologorum Posnaniensium XV

Open Access Open Access
PLN 19.00
Digital version
Platform: PRESSto

COMMENTATIONES AD LITTERAS GRAECAS PERTINENTES

Personifikacja c z a s u w epigramach i sentencjach greckich - Anna M. Komornicka
Czas w epigramatach Filodemosa - Krystyna Bartol
Sens czasu ludzkiego w pismach Filona z Aleksandrii - Anna Pawlaczyk
Człowiek pod władzą czasu w ujęciu Bazylego Wielkiego - Ewa Osek

COMMENTATIONES AD LITTERAS LATINAS PERTINENTES

Salustiusz i jego potyczki z chronologią w Bellum Catilinae - Hanna Appel
Wspomnień czar. Wędrówki bohaterów Seneki w przeszłość - Elżbieta Wesołowska
Jutro - za późno. Stosunek człowieka do czasu w ujęciu Marcjalisa - Hanna Szelest
Mit czterech wieków ludzkości u autorów rzymskich epoki cesarstwa - Ines Musialska
Kategoria czasu w recepcji tekstów antycznych - Aleksander W. Mikołajczak, MarekKaźmierczak
Terminus. Rzym jako symbol trwałości i przemijania - Radoslaw Piętka

COMMENTATIONES AD RECENTIOREM LATINITATEM PERTINENTES

Erazmowe skargi na krótkość życia ludzkiego (De fuga vitae humanae) - Maria Cytowska
VARIA

Zmienność w czasie pracy filologa klasycznego w Polsce- Jerzy Starnawski
Jubileusz Profesora Waltera Berschina - Piotr Bering

Write Your Own Review
You're reviewing:Symbolae Philologorum Posnaniensium XV
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, łaciński, zachodnioeuropejskie
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 0302-7384; e-ISSN: 2720-2305
DOI 10.14746/sppgl
Number of pages 150
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up