Language
Mobile navigation Home page

Świat Małego Dziecka tom II

PLN 15.00

Autorzy interdyscyplinarnych rozważań dwutomowej serii wydawniczej „Świat małego dziecka”, koncentrując się na istocie rozwoju dziecka i jego edukacji oraz sytuacjach, kiedy wymaga ono szczególnego wsparcia, starali się przedstawić Czytelnikowi analizowaną problematykę w sposób pozwalający nie tylko na dostrzeżenie wagi podejmowanych tematów, ale też umożliwiający własną refleksję nad zagadnieniami, które znajdując swoje podstawy w teorii nauk humanistycznych, społecznych, filozoficznych łączą się z praktycznymi wyzwaniami, jakie przed dzieckiem i dorosłym stawia świat współczesny. I choć problemy wieloaspektowego rozwoju, edukacji i terapii dzieci podejmują w sposób niezależny od siebie, w ramach różnych podejść teoretycznych i metodologicznych, redaktorzy serii skomponowali dwa spójne tomy. Mamy nadzieję, że zamieszczone w nich artykuły zainteresują zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się wspomaganiem i wspieraniem dzieci w rozwoju, a także studentów pedagogiki oraz dyscyplin jej pokrewnych i będą stanowiły inspirację do dyskursu i nowych badań.

The interdisciplinary publication series entitled The Educational and Social World o f a Child presents a complex analysis of a child's development and education, referring to the latest findings and theories in the fields of psychology, sociology, cognitive science and neurobiology. Both volumes of the series may be of interest to researchers, practitioners and students of pedagogy and related disciplines.

Write Your Own Review
You're reviewing:Świat Małego Dziecka tom II
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Educational and Social World of a Child
Type of publication Monografia
Edition II
Series Psychologia i Pedagogika nr 201
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2637-6
Number of pages 326
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up