Language
Mobile navigation Home page

Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych

Digital version
Platform: ibuk.pl

Tematem pracy są zjawiska wynikające z gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii, które umożliwiają komunikację na niespotykaną dotychczas skalę oraz realizowanie wielorakich potrzeb psychospołecznych w formach dotąd niewyobrażalnych, w rzeczywistości, która jest, ale jednocześnie nie jest „namacalna”. Praca ukazuje społeczności Digital Natives w kontekście zjawisk zakłócających proces konstruowania trwałych więzi społecznych, zaburzających komunikację interpersonalną, utrudniających odnalezienie Ja indywidualnego i kolektywnego, Ja potrafiącego „być” wśród innych i z nimi, rozumiejącego nie tylko zmiany zachodzące w sieci powiązań społecznych, ale przede wszystkim samego siebie, by nadać sens życiu i nie doświadczać osamotnienia.

The book shows the community of Digital Natives in the context of phenomena which interfere with the construction process of permanent social ties, which disturb interpersonal communication, making it difficult to find an individual and collective I, the I that is able to "be" among other people and with others, the one that not only understands the changes occurring in the social networks, but most of all understanding oneself in order to invest their lives with meaning and not to experience loneliness in a crowd of people surrounding an individual.

Spis treści
(Size: 96 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) The World of Digital Natives. Youth in Search of Self
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 177
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2476-1
Number of pages 202
Number of publishing sheets 10,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up