Language
Mobile navigation Home page

Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła

Opracowanie stanowi swego rodzaju diagnozę stanu aktualnego w zakresie wiedzy i przekonań rodziców na temat wychowania oraz opieki w świecie, w którym powszechne, jednorodne normy dotyczące pożądanych sposobów postępowania wychowawczego i opiekuńczego wobec dziecka (przekazywane najczęściej przez starsze pokolenia) nie są już niepodważalnymi i jedynie słusznymi, a dostęp do wiedzy jest praktycznie nieograniczony. Autorka przedstawia założenia teoretyczne problemu świadomości oraz świadomości pedagogicznej, zagadnienie wychowania i opieki, opisuje kontekst kulturowy oraz społeczno-polityczny, w jakim kształtuje się świadomość pedagogiczna polskich rodziców. Wskazuje źródła świadomości pedagogicznej oraz możliwości jej wspierania i rozwijania, a także podsumowuje zrealizowane dotychczas badania dotyczące tego problemu i przedstawia wyniki badań własnych, które wskazują, że duża część rodziców posiada trafną świadomość pedagogiczną, zwłaszcza w obszarach odnoszących się do zagadnień związanych z wychowaniem i opieką.

Jest to jedna ze stosunkowo niewielu prac dotyczących problematyki badań pedagogicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na naukowe dookreślenie rozumienia innych aspektów zjawiska świadomości pedagogicznej współczesnych polskich rodziców oraz ich źródeł.

Spis treści
(Size: 32.5 KB)
Summary
(Size: 35.1 KB)
Wstęp
(Size: 56.9 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Pedagogic awareness of contemporary parents and the sources of the awareness
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 306
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3503-3
Number of pages 236
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up