Language
Mobile navigation Home page

Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji

 • In Stock: in stock
 • ISBN: 978-83-232-1921-7
 • Category: OUTLET, History
 • Year of publication: 2008
PLN 27.00

Książka jest nadzwyczaj ciekawą próbą pokazania znaczenia, jakie mogą mieć inskrypcje dla warsztatu badawczego historyka starożytności. Podstawę badań stanowił materiał pochodzący z greckiego i rzymskiego kręgu kulturowego. Czynnikiem organizującym nie jest tu, jak w większości podręczników epigrafiki, tradycja tej dyscypliny naukowej, ale szeroko pojmowana problematyka historyczna. Szkic pióra redaktora tomu jest próbą zanalizowania podstawowych zagadnień związanych z krytyką źródłoznawczą. Epigrafika jest dziedziną wzbudzającą ogromne zainteresowanie wśród badaczy oraz archeologów, szeroko uwzględnianą w dydaktyce uniwersyteckiej.

 • Kilka słów o książce... Leszek Mrozewicz
 • Spis ilustracji
 • O autorach
 • Przedmowa
 • Skróty
 • Zasady edytorskie

 • Rozdział 1. Epigrafika i badacze antyku John Bodel
  • Definicja i zakres
  • Rzymski zwyczaj epigraficzny
  • Greckie kultury epigraficzne
  • Inskrypcje, oralność i piśmienność
  • Epigrafika symboliczna
  • Wizualizacja słowa
  • Epitafia
  • Epitafia jako zespół źródeł
  • Losy jednostki
  • Inskrypcje a literatura
  • Pułapki
  • Wiarygodność napisów
  • Fałszerstwa
  • Datowanie
  • Historia z nawiasów kwadratowych

 • Rozdział 2. Języki rodzime i kultura lokalna Maryline Parca
  • Dialekty greckie
  • Sparta
  • Egipt
  • Łacina ludowa
  • Brytania
  • Galia
  • Afryka
  • Palmyra

 • Rozdział 3. Imię i tożsamość. Onomastyka i prozopografia Olli Salomies
  • Prozopografia
  • Onomastyka
  • Imiona
  • Imiona greckie
  • Imiona rzymskie
  • Kariera Rzymianina
  • Pewien namiestnik

 • Rozdział 4. Rodzina i społeczeństwo Richard Sailer
  • Zycie rodzinne
  • Rodzina grecka
  • Rodzina rzymska
  • Praca a status społeczny
  • Status społeczny
  • Praca
  • Mobilność społeczna
  • Stosunki społeczne
  • Wnioski

 • Rozdział 5. Życie obywatelskie i religijne James Rives
  • Instytucje obywatelskie
  • Instytucje religijne
  • Stowarzyszenia
  • Wnioski

 • Rozdział 6. Inskrybowane instrumentum a ekonomia antyczna Giuseppe Pucci
  • Od produkcji do dystrybucji
  • Dystrybucja
  • Podpisy na wazach
  • Stemple
  • Amfory
  • Beczki i naczynia szklane
  • Cegły i dachówki
  • Piece, glinianki i organizacja produkcji

 • Aneks. Krótki przewodnik po podstawowych zbiorach inskrypcji ohn Bodel
  • L'Annie epigraphique
  • Bulletin epigraphique
  • Corpus Inscriptionum Laiinarum
  • Greek Historical Inscriptions
  • Inscriptiones Graecae
  • Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes
  • Inscriptiones Latinae Christianae Veteres
  • Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae
  • Inscriptiones Latinae Selectae
  • Orientis Graeci Inscriptiones Selectae
  • Supplementum Epigraphicum Graecum
  • Sylloge Inscriptionum Graecarum

 • Wybrane ilustracje w powiększeniu
 • Bibliografia
 • Epigrafika w Polsce. Zestawienie bibliograficzne (Anna Baziór, Krzysztof Królczyk)
 • Indeks źródeł
 • Indeks ogólny
Write Your Own Review
You're reviewing:Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232-1921-7
Number of pages 273
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up