Language
Mobile navigation Home page

Studia Rossica Posnaniensia, v.XXXIV

Open Access Open Access
Digital version
Platform: PRESSto

A. Markunas, Przyczynek do pozycjonowania języka rosyjskiego jako obcego na przełomie wieków i tysiącleci

Literaturoznawstwo

W. Zacharów , Impresjonistyczna świadomość artystyczna w rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej prozie początku XX wieku
K. K i a z i m o w, Azja środkowa w twórczości N.S. Tichonowa
N. D ż u s u p o w, Lingwokognitywna i lingwokulturoznawcza interpretacja symbolu w tekście artystycznym
I. Popowa-Bondarienko, Hesse i Dostojewski: komunikacja "lustrzanego odbicia"
K. Kropaczewski, Koncepcja sztuki Fiodora Dostojewskiego w kontekście zachodnioeuropejskiej kategorii wzniosłości

Językoznawstwo

I. Ł o g i n o w a, Wokalizm rosyjski w zwierciadle europejskich systemów głoskowych: podobieństwa i różnice
Ł. Wjazikowa, Z dziejów kształtowania się rosyjskiej grafiki i ortografii
J. Czaszczina, środki etykiety językowej w zabytkach piśmiennictwa urzędowego XVI- XVII wieku
T. Pieszkowa, Czynniki określające charakter sytuacji językowej
J. Lewczenko, S. Polakowa, Osobliwości obrazu tekstu rosyjskiego
R. Bożenkowa, N. Bożenkowa, Aspekt działaniowo-lingwokulturologiczny rozumienia tekstu
M. Kotjurowa, Tekst naukowy w aspekcie kultury języka: precyzja poznawcza (pełnia czy lakoniczność?)
Ł. Kłokowa, O. Kłokowa, Aktualny podział tekstów literackich w językowym obrazie świata
W. Z i k k a, Manipulacyjny obraz współczesnej reklamy: aspekt lingwistyczny
I. Ratnikowa, Imiona-mitologemy w białoruskich mass mediach: aspekt pragmalingwistyczny
W. Razumowskaja, Semantyka wyrazu rosyjskiego w aspekcie przekładu
E. Białek, Kolokacja i zapożyczenia: analiza konfrontatywna rosyjsko-polska
J. J ó ź w i a k, Rosyjsko-polskie ekwiwalenty onomazjologiczne w sferze nazw zwierząt
K. N o w k o, O wspólnordzennej antonimii rzeczowników w języku rosyjskim i polskim
J. K a l i s z a n, Rosyjskie homografy rzeczownikowe

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Rossica Posnaniensia, v.XXXIV
Detailed information
Publication Version e-book
Language rosyjski, polski, angielski, niemiecki
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISBN 83-232-1970-5
DOI 10.14746/strp
Number of pages 178
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up