Language
Mobile navigation Home page

Studia Rossica Posnaniensia, v.XXXI

Open Access Open Access
Digital version
Platform: PRESSto

A. Markunas, Język rosyjski w zmieniającym się obrazie świata

LITERATUROZNAWSTWO

N. Wołodina, Słowoforma "nowi ludzie" w rosyjskiej świadomości literackiej
W. Bielousowa,"Onw Rzymie byłby Brutusem..."
O. Nikolenko, Słówo w poezji rosyjskiej Srebrnego Wieku
L. Łucewicza, Psałterz we współczesnej poezji (" Psalm 1" Henryka Sapgira)
S. Aloe, Od Wysockiego do Kruga. Żargon złodziejski w zmieniającym się obrazie świata społeczeństwa rosyjskiego
S. Asadułłajew, Słowo rosyjskie w literackim obrazie Azerbejdżanu
S. Szeszunowa, Kitież-grad: transformacje obrazu
A. Oboleniec, Syntaktyczna " geometria " tekstów poetyckich A. Y. Wwiedieńskiego

JĘZYKOZNAWSTWO

T. Błagoczinnowa, Konstrukcje z rzeczownikami abstrakcyjnymi w języku rosyjskim końca XVIII - początku XIX wieku
M. Dżusupow, Status i sfera użycia języka rosyjskiego w warunkach funkcjonowania języka oficjalnego (uzbeckiego)
T. Jerofiejewa, Archaizmy leksykalne w socjokulturowym komponencie językowego obrazu świata mieszkańców miast
J. Kaliszan, O relacjach słowotwórstwa i gramatyki w systemie czasowników rosyjskich
W. Klimonow, Sposoby czynności w języku rosyjskim i niemieckim
J. Kołtunowa, O kwalifikatorach stylistycznych w słownikach współczesnego języka rosyjskiego
O. Kostjukiewicz, Specyfika funkcjonowania derywatów rzeczownikowych w tekście artystycznym
G. Nikołajew, Środki nominacji w slangu młodzieżowym współczesnego języka rosyjskiego
T. Nikołajewa, Zmiany semantyczno-stylistyczne w historii rosyjskiego języka literackiego
A. Pietrow, Analityczne formy nieosobowe w języku rosyjskim
T. Popowa, Rzeczowniki z sufiksem ,,-stwije" w rosyjskich gwarach ludowych
G. Chisamowa, Dynamika dialogu ustnego w utworach W.M. Szukszyna
K. Sztajn, Filozofia słowa w metapoetyce symbolizmu
O. Jurkina, Dynamika znaczenia wyrazu " oświecenie " w rosyjskim języku literackim połowy XIX wieku

GLOTTODYDAKTYKA

S. Szadyko, Akronimy w korespondencji handlowej współczesnego języka rosyjskiego
J. Biescennaja, Teoretyczne i praktyczne problemy akwizycji współczesnej rosyjskiej terminologii prawniczej
E. Kotwickaja, Charakterystyki kategorialne liczebników rosyjskich w aspekcie glottodydaktycznym
I. Gassijewa, Wideokurs "Karaoke po rosyjsku" w nauczaniu studentów obcokrajowców
M. Wiatr-Kmieciak, Słowo artystyczne w kształtowaniu kompetencji kulturoznawczej u studentów rusycystów
L. Smędzik, Sposoby prezentacji i utrwalania słownictwa w sferze etykiety językowej na podstawie podręcznika "Nowyje wstrieczi2" dla rozpoczynających naukę w liceach i technikach
A. Smolanskij, Internet dla rusycystów

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Rossica Posnaniensia, v.XXXI
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Language rosyjski, polski, angielski, niemiecki
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 0081-6884
ISBN 83-232-1345-3
DOI 10.14746/strp
Number of pages 256
Number of publishing sheets 17,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up