Language
Mobile navigation Home page

Studia Prawa Publicznego 4(40)/2022

PLN 22.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Studia Prawa Publicznego” (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, którego celem jest przedstawianie procesów zmian i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa publicznego. SPP jest czasopismem otwartym na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznoprawnych, o wyraźnie zarysowanym wewnętrznym układzie treści. Jako forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym jest czasopismem adresowanym do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos. Na łamach SPP językiem publikacji jest język polski i angielski.

Prace publikowane w czasopiśmie od 2019 roku dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Kontakt: spp@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Studia Prawa Publicznego 4(40)/2022
Detailed information
Publication Version printed
Language Polski
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 2300-3936; e-ISSN: 2720-2445
DOI 10.14746/spp
Number of pages 186
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 15,5 x 22,5
Type of binding paperback
Sign up